Online webinář

Ukončování paliativní protinádorové léčby

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

1/20/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Protinádorová léčba by měla být pro pacienta prospěšná. Jaký má ale prospěch pacient z léčby, která stejně nemůže vyléčit? Jaké podoby má prospěch z léčby? Jak s pacientem hovořit o vlivu onkologické léčby na délku a kvalitu jeho života? Jak rozpoznat okamžik, kdy onkologická léčba přestává být prospěšná? Jak vytvořit a komunikovat plán paliativní péče? Jaká klinické, etické, komunikační, ekonomické a právní faktory jsou ve hře?

Lektor

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. je onkolog, paliatr a vedoucí lékař Centra paliativní péče MOÚ Brno. Jeho zájmem je především onkologická paliativní péče, vzdělávání v paliativní péči a organizace a financování paliativní péče. Byl členem realizačních týmů pilotních projektů, které vedly k nastavení úhrady mobilní specializované paliativní péče a nemocničních konziliárních týmů paliativní péče.