Online webinář

To nejlepší z EAPC 2019

Mgr. Anna Tučková

výzkumná pracovnice CPP

5/28/2019 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Od 23. do 25. května se v Berlíně uskuteční již 16. ročník světového kongresu Evropské asociace paliativní péče a Centrum paliativní péče bude u toho!

V květnu tohoto roku uplyne právě pět let od přijetí Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči a letošní ročník s podtitulem "Globální paliativní péče - formování budoucnosti" se zaměří jak na bilanci toho, kam se světová paliativní péče od přijetí rezoluce posunula, tak zejména na možnosti a potřeby jejího dalšího rozvoje. Výběr toho nejzajímavějšího pro vás připravuje výzkumný tým Centra paliativní péče, jehož členové se profilují v nejrůznějších oblastech lidského bádání od medicíny přes psychologii až po sociologii. Výběr bude opravdu pestrý.

Videozáznam

Lektoři

Výzkumný tým CPP

Výzkumný tým CPP

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice a psycholožka se zaměřením na paliativní péči a gerontopsychologii. Dlouhodobě se věnuje metodologii a využití dotazníků, podílela se na standardizaci několika neuropsychologických metod a připravila českou verzi dotazníku IPOS na měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Vyučuje také na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Studuje doktorské studium na 1. LF UK a ve své disertační práci se zabývá prognostickým uvědomováním u pacientů s onkologickým onemocněním.

Termíny a registrace

Calendar icon

28. května online

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!