Online webinář

Systematická práce s individuálním dárcovstvím

Mgr. Jan Kroupa

specialista na fundraising a management NGO

1/15/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Individuální dárci se i v České republice stávají nejperspektivnějším soukromým zdrojem financování nekomerčních a dobročinných aktivit. Přesto se mnoha organizacím stále nedaří nastavit systém práce s dárci tak, aby se posunovaly k pravidelné a významnější podpoře.

Smyslem tohoto semináře je představit potenciál individuálního dárcovství na místní úrovni a ukázat praktické nástroje, jak je možné začít s dárci systematicky pracovat tak, aby s námi jako dárci rostli. Seminář je primárně určen organizacím, které uvažují o posunu k adresnému, pravidelnému dárcovství nebo na úroveň významných darů.

Lektor

Mgr. Jan Kroupa

Mgr. Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě.
Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem správních rad několika neziskových organizací.