Online webinář

Specifika paliativní péče v nefrologii

MUDr. Barbora Szonowská

primářka Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care na Vinohradech v Praze

9/6/2023 / webinář už proběhl

Information iconPlacený webinář.

Anotace

Koncept „život limitujícího, život ohrožujícího onemocnění“ je podle definice WHO jedním ze základních vymezení populace pacientů, kteří profitují z paliativního přístupu a paliativní péče. Chronické selhání ledvin tento koncept splňuje. Skladba dialyzovaných pacientů se v posledních letech proměňuje. Největší kohortu tvoří pacienti ve věku 65 - 84 let. Již méně lékaři reflektují, že právě tito pacienti jsou ohroženi řadou komplikací s častými hospitalizacemi, významným zhoršením kvality života, funkčního stavu a časným úmrtím po zahájení dialýzy a z dialyzační léčby proto nemusejí profitovat. Nejen lékaři, ale také pacienti mají často mylná očekávání, např. že dialýza zaručí stejnou délku dožití jako mají vrstevníci bez selhání ledvin. Je dialyzační léčba pro tyto křehké pacienty tou nejlepší volbou? Jak se vypořádat s managementem obtížných symptomů? Jak reflektovat zhoršenou kvalitu života těchto křehkých pacientů na dialýze? Jak zajistit pacientům dobrou péči v závěru života? Nejen tyto otázky si jako nefrologové klademe v naší denní praxi, a právě integrace paliativního přístupu a paliativní péče do běžné nefrologické péče nám může usnadnit jejich řešení.

Termíny a registrace

Calendar icon

6. 9. 2023 Cena: 250 Kč

Calendar icon

6. 9. 2023 Registrace pro studenty. Cena: 150 Kč

Do poznámky v přihlášce uveďte, kde studujete a číslo ISIC průkazu.
Information icon

Kontaktní osoba: e.vokralova@paliativnicentrum.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACI A PLATBĚ

Nezasíláme opakované výzvy k úhradě. Registrační poplatek je nutné uhradit do úterý 5. září. Účastníci s uhrazenou registrací obdrží 6. září do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Pokud vám poplatek hradí zaměstnavatel, vyplňte při registraci jeho fakturační údaje. Fakturační údaje zpětně neměníme.

Lektorka

MUDr. Barbora Szonowská

MUDr. Barbora Szonowská

MUDr. Barbora Szonowská vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Postupně atestovala z vnitřního lékařství, nefrologie a paliativní medicíny. V letech 2015 - 2021 byla vedoucí lékařkou lůžkové části na Interním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 přešla na pozici primářky Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care na Vinohradech v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice léčby křehkých pacientů s chronickým selháním ledvin a integraci paliativní péče do nefrologie. V roce 2016 díky podpoře Nadačního fondu Avast v rámci projektu Spolu až do konce vznikl pod jejím vedením na Interním oddělení Strahov VFN multidisciplinární tým, který se věnoval podpůrné a paliativní péči v nefrologii. V roce 2017 získala dvouletý stipendijní grant NF Avast, Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Stipendijním výstupem je odborná publikace Paliativa v nefrologii, na které se podílí řada předních odborníků z ČR i ze zahraničí. Pracovala jako externí lékařka pro mobilní hospic Cesta domů. Působila jako odborná asistentka na 1. LF UK, v současnosti jako vyučující na 3. LF UK.

O webináři

Webinář probíhá online
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit.

Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v den přenosu e-mailem a po absolvování webináře získávají odkaz se záznamem webináře s týdenní platností.

Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).