Online webinář

Specifika dobrovolnické práce a její koordinace v mobilním hospici

Mgr. Juliana Bindasová

koordinátorka dobrovolníků a sociální pracovnice v mobilním hospici Cesta domů

7/20/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Každá dobrovolnická práce - a potažmo její koordinace - má své zvláštnosti. U hospicového dobrovolnictví je na první pohled zřejmá odlišnost v přímé zkušenosti s umírajícími. V praxi mobilního hospice, tj. při samotném výkonu dobrovolnické služby a v její koordinaci, je zvláštnost do velké míry dána také tím, že se péče odehrává v domácím prostředí pacienta a jeho blízkých. Jaké specifické radosti a starosti tato forma dobrovolnické práce přináší dobrovolníkům a koordinátorovi? Jaká jsou možná řešení problémů domácího hospicového dobrovolnictví?

Lektorka

Mgr. Juliana Bindasová

Mgr. Juliana Bindasová

Juliána Bindásová vystudovala Katedru občanské společnosti na FHS UK. Během studia se začala zabývat metodou divadla utlačovaných a pracovala touto metodou i ve stálém bezdomoveckém souboru a v rámci volnočasových aktivit mladých bezdomovců v nízkoprahovém denním centru Střediska Naděje-Bolzanova. Souběžně s tím absolvovala dobrovolnický výcvik v Cestě domů, kde začala pracovat jako dobrovolnice, později jako sociální pracovnice v hospicové poradně.