Online webinář

Sexualita onkologicky nemocných

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

vedoucí lékařka Ambulanci onkologické sexuologie ve FN Brno

8/25/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Onkologické onemocnění ovlivňuje kvalitu sexuálního života, ale sexuální dysfunkce bývají podceňovány, proto nebývají rozpoznány, diagnostikovány a tudíž ani léčeny! Během onkologické léčby se nedostane většině nemocných konzultace o možné změně sexuality a partnerského vztahu v souvislosti s nemocí. Onkologičtí nemocní si proto právem stěžují na nedostatek kvalitní komunikace v oblasti sexuality. Mívají pocit, že je jejich okolí, včetně zdravotnického personálu, považuje za asexuální. Stud jim brání komunikaci zahájit a lékaři se většinou na sexuální život onkologicky nemocných neptají.

Nádor a léčba mění sexuální funkce, potěšení ze sexu, rovnováhu ve vztahu, narušuje pocit bezpečí v životě včetně partnerského života. Mění se běžný vzor intimity, protože obvyklé životní aktivity jsou narušeny. Nádor a jeho léčba ovlivňují vnímání vlastní erotické atraktivity. Nemocný ocení sexuálního partnera, jeho podpora fyzická, psychická i emoční blízkost jsou velmi důležité.

Lektorka

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Psychiatryně, sexuoložka, vedoucí lékařka Ambulanci onkologické sexuologie a Ambulanci pro míšní léze, odborná asistentka Urologické kliniky a Sexuologického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze a Kliniky traumatologie Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou monografií Poruchy sexuality somaticky nemocných a jejich léčba (Grada 2013) a Sexuologie pro zdravotníky (Galén 2015), které získaly cenu Josefa Hynieho jako nejlepší publikace v oboru sexuologie v letech 2013 a 2015.