Online webinář

Role zdravotně sociálního pracovníka v týmu paliativní péče

Dagmar Martinková, Václava Otcová

multidisciplinární tým paliativní péče ÚVN

7/31/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Nabídka zdravotně sociálních služeb vychází z individuálních potřeb nemocného. Cílem je pomoci pacientovi a jeho blízkým zvládnout negativní sociální důsledky vážné nemoci. Zdravotně sociální pracovník podporuje nemocného a jeho blízké při rozhodování o postupech další péče, důraz klade na přání a možnosti nemocného a jeho rodiny při výběru vhodného zařízení nebo služeb.
Příklady z praxe zdravotně sociálního pracovníka v podpůrné péči o paliativně nemocné budou prezentovány formou kazuistik.

Lektorky

Bc. Dagmar Martinková

Bc. Dagmar Martinková

Zdravotní sestra UVN v Praze, kde také 10 let pracovala jako sociálně zdravotný pracovník. Je členkou  multidisciplinárního týmu paliativní péče ÚVN Praha.