Online webinář

Psychologické aspekty komunikace v paliativní péči

Mgr. et Bc. Tereza Závadská

Krizová interventka, poradkyně pro pozůstalé, psycholožka

5/24/2023 / webinář už proběhl

Information iconPlacený webinář.

Anotace

Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou paliativní péče o nevyléčitelně nemocné, aby po jeho absolvování získali jak vhled do jejich prožívání, tak základní schopnosti rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny. Současně posluchačům pomůže získat základní komunikační dovednosti využitelné při provázení nemocných a pečujících osob. Pozornost bude věnována psychosociálním potřebám klientů v paliativní péči. Dále se společně zaměříme na efektivní komunikaci s nemocným člověkem, s doprovázejícími osobami i s pozůstalými - například, jak sdělovat nepříznivou zprávu nebo vést rozhovor o závažné diagnóze s blízkými nemocného citlivou a srozumitelnou formou, aby se tak mohli spolupodílet na jeho péči. V závěru webináře si přiblížíme fenomén přirozeného a komplikovaného truchlení se zřetelem na specifika komunikace s pozůstalými.

Videozáznam

Termíny a registrace

Calendar icon

24. 5. 2023 Cena: 250 Kč

Calendar icon

24. 5. 2023 Registrace pro studenty. Cena: 150 Kč

Do poznámky v přihlášce uveďte, kde studujete a číslo ISIC průkazu.
Information icon

Cena: 250 Kč za osobu
Cena pro studenty/ky: 150 Kč za osobu, do poznámky v přihlášce je potřeba napsat číslo ISIC průkazu.
Součástí ceny je přístup k záznamu webináře po jeho online přenosu.

Kontaktní osoba: e.vokralova@paliativnicentrum.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACI A PLATBĚ

Nezasíláme opakované výzvy k úhradě. Registrační poplatek je nutné uhradit do úterý 23. května. Účastníci s uhrazenou registrací obdrží 24. května do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Pokud vám poplatek hradí zaměstnavatel, vyplňte při registraci jeho fakturační údaje. Fakturační údaje zpětně neměníme.

Lektorka

Mgr. et Bc. Tereza Závadská

Mgr. et Bc. Tereza Závadská

Pracuje jako krizová interventka, poradkyně pro pozůstalé a soukromá psycholožka. Magisterský titul získala v oboru psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2018 získala profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé a stala se členkou Asociace poradců pro pozůstalé. V oblasti sociálních služeb působila 5 let jako krizová interventka v Naději - středisku krizové pomoci Charity Opava, kde byla také členkou multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče. V říjnu 2022 si otevřela vlastní psychologickou praxi v Hlučíně. Již v době studií se hlouběji zajímala o prožívání pozůstalých, zejména pak o truchlení pozůstalých po obětech suicidálního jednání. V roce 2020 úspěšně obhájila diplomovou práci věnovanou prožívání zármutku truchlících rodičů po ztrátě dítěte.

O webináři

Webinář probíhá online
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit.

Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem a po absolvování webináře získávají odkaz se záznamem webináře s týdenní platností.

Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).