Online webinář

Potřeby a bariéry v rozvoji perinatální a neonatální paliativní péče

MUDr. Zuzana Staníčková

Lékařka novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě

10/17/2023 / webinář už proběhl

Information iconPlacený webinář.

Anotace

Perinatální paliativní péče v posledních letech získává stále více pozornosti nejen díky zlepšení prenatální diagnostiky a rozvoji intenzivní neonatologické péče, ale i díky všeobecné potřebě rozvoje paliativní péče o dospělé a dětské pacienty. Základní principy perinatální paliativní péče se neliší, lze ji však vnímat jako specifický "podobor" paliativní péče. Cílem semináře je věnovat se těmto specifikům se zaměřením na vnímání potřeby implementace perinatální paliativní péče ze strany zdravotníků a překážek, které s implementací souvisí. Věnovat se budeme také rozvoji perinatální a neonatální paliativní péče v souvislosti s probíhajícím výzkumem této oblasti, který je realizován v  roce 2023 a je zaštítěn Centrem paliativní péče za podpory Nadace rodiny Vlčkových.

Termíny a registrace

Calendar icon

17. 10. 2023 Cena: 250 Kč

Calendar icon

17. 10. 2023 Registrace pro studenty. Cena: 150 Kč

Do poznámky v přihlášce uveďte, kde studujete a číslo ISIC průkazu.
Information icon

Kontaktní osoba: e.vokralova@paliativnicentrum.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACI A PLATBĚ

Nezasíláme opakované výzvy k úhradě. Registrační poplatek je nutné uhradit do pondělí 16. října. Účastníci s uhrazenou registrací obdrží 17. října do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Pokud vám poplatek hradí zaměstnavatel, vyplňte při registraci jeho fakturační údaje. Fakturační údaje zpětně neměníme.

Lektorka

MUDr. Zuzana Staníčková

MUDr. Zuzana Staníčková

Zuzana Staníčková pracuje jako lékařka novorozeneckého oddělení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Od roku 2016 se věnuje i následné dlouhodobé péči o novorozence s perinatální zátěží v rizikové poradně a implementaci vývojové péče. Od roku 2019 se zabývá rozvojem perinatální a neonatální paliativní péče, koordinuje projekty cílené na její zlepšení nejen na domovském pracovišti, které jsou podpořeny nadačními fondy AVAST, Nadací rodiny Vlčkových a ABAKUS. Je členkou koordinační skupiny pro implementaci Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a členkou výboru Dětské paliativní medicíny ČPS JEP.

O webináři

Webinář probíhá online
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit.

Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v den přenosu e-mailem a po absolvování webináře získávají odkaz se záznamem webináře s týdenní platností.

Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).