Online webinář

Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

docentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

3/27/2018 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Úmrtí dítěte je zpravidla jedna z nejtěžších krizových situací v životě rodičů, se kterou se vyrovnávají dlouhou dobu, někdy po celý život. Také společností je smrt dítěte vnímána mnohem hůře než smrt dospělého člověka. Pozůstalí rodiče se mnohdy ocitají osamoceni, okolí reaguje rozpačitě nebo se danému tématu, případně jim samotným, vyhýbá.

V semináři se budeme věnovat procesu truchlení; faktorům, které ho ovlivňují; změnám, ke kterým v rodinném systému po úmrtí dítěte dochází a také možnostem podpory rodičů v rámci mobilní hospicové péče, a to během umírání dítěte, bezprostředně po úmrtí a také následně v období truchlení. Pozornost bude věnována zejména anticipovanému (očekávanému) úmrtí, se kterým se v mobilní hospicové péči setkáváme častěji.

Videozáznam

Lektorka

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Doc. Radka Bužgová, Ph.D. se ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti věnuje problematice lékařské etiky a psychosociální aspektům paliativní péče. Nyní je řešitelkou výzkumného projektu AZV MZ ČR zaměřeného na neuropaliativní a rehabilitační péči u pacientů s progresivním neurologickým onemocněním. Pracuje jako odborný asistent na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Současně působí jako poradce pro pozůstalé v rámci Mobilního hospice Ondrášek.