Online webinář

Paliativní péče ve Velké Británii

MUDr. Radka Klézlová

konzultantka paliativní medicíny ve Walsall Healthcare NHS Trust

2/28/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Velká Británie patří k zemím s hlubokou tradicí v péči o terminálně nemocné. Kořeny sahají až do r. 1967, kdy jedna z nejvýznamnějších osobností britské paliativní medicíny Cecily Saunders založila St. Christopher’s Hospice v Londýně. Ten se stal základem moderního hospicového hnutí.
Peče o terminálně nemocné je ve Velké Británii celonárodní prioritou a poskytování této péče je ostře sledováno pravidelnými kontrolami a audity.
Webinář je zaměřen na paliativní péči v nemocnicích, hospicích a jejich komunitách a je doložen příklady na pacientech.

Lektorka

MUDr. Radka Klézlová

MUDr. Radka Klézlová

Radka Klézlová se v minulosti věnovala převážně Angiologii a interní medicíně. Pracovala v Nemocnici Na Homolce, na II. Interní klinice VFN a později v ÚVN Praha. V roce 2005 následovala manžela do Velké Británie, kde plánovala ve své práci pokračovat. Avšak zjistila, že angiologie ve Velké Británii jako specializace neexistuje a interní lékařství slouží pouze jako základ pro specializaci další.   Rozhodla se proto nastoupit jako sekundární lékařka na Geriatrii, kde doufala, že bude moci uplatnit své angiologické zkušenosti.  Zde se setkala s paliativní medicínou, která ji velmi zaujala, a rozhodla se proto v tomto oboru dále specializovat. 
Po zkušenostech s prací v několika hospicích získala Národní tréninkové číslo a následně absolvovala čtyřletý tréninkový program v paliativní medicíně, který úspěšné ukončila v květnu 2012. V červnu 2012 získala permanentní pozici jako Konzultantka Paliativní medicíny ve Walsall Healthcare NHS Trust a v současné době se věnuje zejména práci v komunitě a ve Walsall Manor Hospital.