Online webinář

Paliativní péče v hematoonkologii

MUDr. Michal Kouba

lékař na lůžkovém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze

2015-9-30 / webinář už proběhl

Video off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Hemato-onkologie je obor, který se do jisté míry od onkologie solidních nádorů liší. Například vysokou intenzitou chemoterapeutických režimů a mírou závislosti na moderních technologiích, zařazením transplantace kostní dřeně do léčby mnoha onemocnění, ale i časovými intervaly v průběhu onemocnění a léčby. Specifickou atmosféru mívají také hemato-onkologická centra. Do specializované paliativní péče se dostává podstatně méně hemato-onkologických pacientů, než pacientů se solidními nádory. Plánovaný webinář se pokusí zvláštnosti oboru pojmenovat a napomoci v hledání cesty k smysluplné paliativní péči v hemato-onkologii. Klinická dilemata budou ilustrována kazuistikami.

Lektor

MUDr. Michal Kouba

MUDr. Michal Kouba

Hematoonkolog, pracuje více než 14 let na lůžkovém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Stará se převážně o pacienty s akutními leukemiemi a své zkušenosti předává dále medikům na 1. LF UK.