Online webinář

Paliativní péče v hematoonkologii

MUDr. Michal Kouba

lékař na lůžkovém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze

9/30/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Hemato-onkologie je obor, který se do jisté míry od onkologie solidních nádorů liší. Například vysokou intenzitou chemoterapeutických režimů a mírou závislosti na moderních technologiích, zařazením transplantace kostní dřeně do léčby mnoha onemocnění, ale i časovými intervaly v průběhu onemocnění a léčby. Specifickou atmosféru mívají také hemato-onkologická centra. Do specializované paliativní péče se dostává podstatně méně hemato-onkologických pacientů, než pacientů se solidními nádory. Plánovaný webinář se pokusí zvláštnosti oboru pojmenovat a napomoci v hledání cesty k smysluplné paliativní péči v hemato-onkologii. Klinická dilemata budou ilustrována kazuistikami.

Lektor

MUDr. Michal Kouba

MUDr. Michal Kouba

Je lékařem specialistou v oboru hematoonkologie a paliativní medicína.
Těmto oborům se věnuje od roku 2002 v Ústavu hematologie a krevní
transfúze v Praze. V roce 2015 se stal externím lékařem domácího hospice
Cesta domů, v roce 2017 atestoval v oboru paliativní péče, od roku 2018
je členem Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní
nemocnice.