Online webinář

Obtížně řešitelná bolest u nemocného v závěru života

MUDr. Eva Hegmonová

zakladatelka a vedoucí lékařka Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a mobilního hospice Most k domovu

9/25/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Webinář dr. Hegmonové bude věnován problematice bolesti u nemocného v závěru života v domácím prostředí. Půjde o rozbor kazuistiky obtížně korigovatelného algického syndromu u pacienta v terminálním stádiu onkologického onemocnění, který se přeje strávit poslední dny svého života na chatě v kopcích za městem.

Lektorka

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Hegmonová pracovala jako anestezioložka v Baťově nemocnici ve Zlíně a později v nemocnici Atlas. Od r. 2000 byla v této nemocnici vedoucí lékařkou ambulance léčby bolesti. V r. 2009 se stala konzultantkou v léčbě bolesti v oboru paliativní medicíny. V r. 2011 byla jmenována ministrem MZČR jako členka zkušební komise v oboru paliativní medicíny a stále účastní přípravy lékařů v postgraduálním vzděláváním v oboru paliativní medicína. Dr. Hegmonová byla 4 roky místopředsedkyní výboru ČSPM a účastnila se intenzivní přípravy pilotního programu VZP – MSPP ( 2015-2017).
V dubnu 2014 otevřela soukromé zařízení Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a zahájila provoz mobilního hospice Most k domovu pro pacienty v celém Zlínském kraji. V současné době má Centrum ročně v průměru 200 pacientů v péči mobilního hospice a o 60 chronicky nemocných pacientů pečují v ambulanci paliativní medicíny.