Online webinář

Obtížně řešitelná bolest u nemocného v závěru života

MUDr. Eva Hegmonová

zakladatelka a vedoucí lékařka Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a mobilního hospice Most k domovu

9/25/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Webinář dr. Hegmonové bude věnován problematice bolesti u nemocného v závěru života v domácím prostředí. Půjde o rozbor kazuistiky obtížně korigovatelného algického syndromu u pacienta v terminálním stádiu onkologického onemocnění, který se přeje strávit poslední dny svého života na chatě v kopcích za městem.

Lektorka

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Hegmonová pracovala jako  anesteziolog v Baťově nemocníci ve Zlíně a později v nemocnici Atlas. Od r. 2000 byla v této nemocnici vedoucím lékařem ambulance léčby bolesti. Od r. 2009 začala spolupracovat s členy výboru ČSPM a byla jí nabídnuta spolupráce týkající se problematiky léčby bolesti v oboru paliativní medicína. Stala se konzultantkou v léčbě bolesti v oboru PM. V r. 2011 byla jmenovaná ministrem Hegerem MZČR jako členka zkušební komise v oboru PM a účastní se do dnešních dnů přes IPVZ přípravy lékařů v postgraduálním vzděláváním v oboru PM. Dr. Hegmonová byla  4 roky místopředsedkyní výboru ČSPM a účastnila se intenzivní přípravy pilotního programu VZP – MSPP ( 2015-2017).
V dubnu 2014 otevřela soukromé zařízení - Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s.r.o ve Zlíně a zahájila provoz mobilního hospice Most k domovu pro pacienty v celém Zlínském kraji. V r. 2016 tato organizace ošetřovala 157 pacientů. V průběhu 3,5 roku bylo do péče přijato kolem 380 pacientů a jejich rodin a multidisciplinární tým Mostu k domovu se účastnil zabezpečení péče o umírající pacienty napříč všemi zdravotními pojišťovnami.