Online webinář

Neuropaliativní péče

MUDr. Jana Zárubová

neuroložka a epileptoložka

2/23/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Péče o pacienty s progresivními neurologickými onemocněními a jejich rodiny a pečovatele, se zlepšuje a vyvíjí. Zvyšuje se potřeba vzájemné spolupráce neurologů, paliativních specialistů, praktických lékařů, psychologů a dalších odborníků. Mortalita neurologických onemocnění v Evropě vzrůstá. Mezi nejčastější progresivní neurologická onemocnění patří Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, multisystémová atrofie, progresivní supranukleární obrna, cévní mozkové příhody, primární mozkové nádory, ale i některé vrozené metabolické vady a kombinovaná postižení.

Jednotlivé diagnózy mají svá specifika z hlediska průběhu a rizika ovlivnění kognitivních funkcí a autonomie jedince. Autorka webináře kromě klinických, právních a etických problémů specifických pro paliativní péči v neurologii představí několik konkrétních příběhů pacientů a možnosti jejich léčby.