Online webinář

Možnosti práce se sourozenci onkologicky nemocných dětí

MUDr. Šárka Kárová

psychoterapeutka, přednáší na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU

11/11/2014 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Výskyt onkologického onemocnění je vždy mimořádně náročnou situací, která má dopad nejen na zdravotní a psychický stav nemocného, ale výrazně působí i na ostatní členy rodiny. V případě nemocného dítěte jsou pak extrémnímu stresu vystaveni jak rodiče, tak i sourozenci nemocného. Ti se musí vyrovnávat se změnami ve fungování rodinného systému, které se odvíjí od péče o nemocného sourozence, a zároveň s intenzivními emocemi jako strach, pocity viny, smutek, úzkosti nebo pocit odmítnutí.

Seminář si klade za cíl představit možnosti práce se sourozenci onkologicky nemocných dětí, upozornit na mýty, které tuto oblast provází a podnítit diskusi na téma, jak dětem a rodinám v takové situaci nejlépe pomáhat.

Lektorka

MUDr. Šárka Kárová

MUDr. Šárka Kárová

Lékařka se zájmem o psychosomatickou medicínu a psychoterapii. Autorka projektu Supersourozenci, který se zabývá podporou dětí, jejichž sourozenec trpí chronickým či vážným onemocněním. Autorka brožury Skrytí hrdinové: Průvodce pro rodiče, která seznamuje rodinné příslušníky, ale i pomáhající profese s problematikou prožívání onkologického onemocnění dítěte z pohledu zdravých sourozenců nemocných dětí.
Doktorka Kárová pracovala jako lékařka na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie FN Brno, vyučuje na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a má soukromou psychoterapeutickou praxi. Při své práci se sourozenci dětských pacientů vychází ze zkušeností, načerpaných během opakovaných stáží na Mayo Clinic v Rochesteru, USA.