Online webinář

Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly

prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

5/15/2018 / webinář už proběhl

Information iconWebinář je zdarma.

Anotace

Paliativní péče, péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v posledních letech i v České republice rychle se rozvíjejícím oborem. Nejedná se pouze o hospicovou péči, tedy péči o bezprostředně umírající pacienty s prognózou v řádu týdnů, nejvýše měsíců a nejedná se pouze o pacienty staršího věku či pouze s nádorovými chorobami. Paliativní péče je rutinní součástí péče o nemocné s nevyléčitelnými chorobami, ať jde o starší pacienty s nádory nebo dětské pacienty s vrozenými vadami.

Většina těchto nemocných profituje z dobře vedené takzvané obecné paliativní péče, tedy péče poskytované ošetřujícími lékaři podle základního onemocnění. Část pacientů má potřeby natolik komplexní nebo symptomy natolik obtížně řešitelné, že k jejich zvládání potřebuje péči specialistů v oboru paliativní péče, paliativní medicína. Můžeme použít paralelu mezi nemocným s kardiologickým onemocnění na standardním interním oddělení a pacientem, který vyžaduje péči kardiologa nebo dokonce arytmologa k tomu, aby jeho nemoc či symptomy bylo možné adekvátně kontrolovat.

Zvláštní problematiku pak tvoří péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty v jejich vlastním sociálním prostředí, nejčastěji doma. O tyto pacienty se obvykle v závěru jejich života stará praktický lékař, někdy ve spolupráci s agenturou domácí péče (ADP), jež zajišťuje ošetřovatelskou činnost. Opět ale část takových pacientů bude profitovat ze specializované péče mobilních hospiců, pokud jejich cílem bude zůstat v domácím prostředí, dožít doma a vyhnout se terminální hospitalizaci.

Jaké tedy jsou rozdíly mezi agenturou domácí péče a mobilním hospicem (specializovanou mobilní paliativní péčí – MSPP)? Rozdíly jsou jednak v cílové skupině pacientů a cílech péče, odbornosti, dostupnosti a komplexnosti péče.

Termíny a registrace

Calendar icon

15. května 2018 online

registrace končí 15. 5. v 13:00

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Lektorka

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

Primářka domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a jedna z hlavních osobností paliativní péče v Česku. Významně se podílela na prosazení mobilní specializované paliativní péče do systému úhrady ze zdravotního pojištění. V r. 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny. Pracovala na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Klinice nefrolgie IKEM v Praze a na Klinice gastroenterologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.