Online webinář

Mobilní hospic v rámci nemocnice

MUDr. Jana Dušánková

vedoucí lékařka mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

6/29/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

V České republice ojedinělé řešení mobilní specializované péče funguje od roku 2014 v Ústí nad Labem, kde je mobilní paliativní tým poskytující paliativní péči v domácím prostředí přímo součástí krajské nemocnice jako jedno z "oddělělní". MUDr. Jana Dušánková na webináři představí, jak se podařilo tuto symbiózu vyjednat a jaké jsou zkušenosti z prvních let provozu.

Lektorka

MUDr. Jana Dušánková

MUDr. Jana Dušánková

MUDr. Jana Dušánková  pracuje od roku 1997 na Onkologickém oddělení KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V roce 2013 atestovala z paliativní medicíny, další zkušenosti s hospicovou péčí získala na stáži na Paliativním oddělení a v Mobilním hospici v St. Jo­seph Stift v Drážďanech. Od roku 2014 vede mobilní hospic, který je součástí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.