Online webinář

Měření kvality života v paliativní péči

Mgr. Karolína Vlčková

výzkumnice Centra paliativní péče a lektorka 3. LF

1/15/2019 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Měření kvality života je důležitou součástí paliativní péče, neboť zlepšování kvality života je jedním z cílů intervencí poskytovaných paliativním týmem. Centrum paliativní péče provedlo v minulém roce ve spolupráci s několika hospici a paliativními odděleními v České republice standardizaci dotazníku IPOS. Jedná se o nejrozšířenější nástroj na měření kvality života u pacientů v paliativní péči, který byl vytvořen na Cicely Saunders Institutu na King's College. Česká verze dotazníku IPOS je nyní zdarma k použití a v rámci tohoto webináře budou účastníci seznámeni s administrací, vyhodnocením a interpretací tohoto dotazníku. 

Videozáznam

Termíny a registrace

Calendar icon

15. ledna 2019 online

Lektoři

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!