Online webinář

Lidskoprávní podstata a pojem důstojnosti v paliativní péči

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.

členka Etické komise pro výzkum na Masarykově Univerzitě

1/31/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Vzťah ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv je v súčasnosti už natoľko samozrejmý, že i laik o ňom má aspoň všeobecné povedomie. Je však otázkou, nakoľko je tomu tak i v oblasti paliatívnej starostlivosti. Ľudskoprávna podstata práva na paliatívnu starostlivosť vyplýva najmä z rešpektovania ľudskej dôstojnosti a dalej práva na jej zachovanie, ktoré je jedným z nosných pilierov paliatívnej starostlivosti. Nezávisle na tom, či právo na paliatívnu starostlivosť je zakotvené v rámci práva medzinárodného alebo národného, jeho opodstatnenie a existencia je nespochybniteľné z hľadiska práv prirodzených. Predmetom webinára bude i vývoj vzťahu ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv, dotkneme sa aj probematiky kvality života a vzájomných súvislostí.

Lektorka

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. Doktorské studium absolvovala na Ústavu lekářské etiky Lekařské fakulty MU. Momentálně je členkou Etické komise pro výzkum na Masarykově Univerzitě.