Online webinář

Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

krajský koordinátor pro paliativní péči, Kraj Vysočina, a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy, Třebíč

1/25/2018 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Paliativní péče je proces, v čase, s emocemi, ideálně s dobře nastaveným plánováním.
Plánovat péče bez kontinuity není efektivní. A naši pacienti ji potřebují mít plánovánu často na řadu měsíců.
Z regionálního pohledu se jeví důležité nastavit společné parametry péče poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Společné vzdělávání, sledování indikátorů kvality péče, kombinované financování.V rámci Kraje Vysočina se podařilo najít po 2 letech práce, diskusí a hledání konsenzu shodu na koncepčním materiálu pro 5 leté období, který je součástí zdravotně-sociální politiky kraje.
Jeho hlavními pilíři je otevřená SWOT analýza stávajícího stavu, vzdělávání, podpora stávajících poskytovatelů a hlubší diskuse o potřebných parametrech sítě poskytovatelů a péče. Je motivací i pro další regiony pracovat na takových strategických dokumentech. Sám dokument pak jistě není cílem, spíše proces jeho vzniku a následné realizace.

Lektor

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Patří řadu let mezi přední specialisty v oborech geriatrie a paliativní medicíny. Pracoval 6 let na geriatrické klinice, poté 12 let v největším českém hospici v Rajhradě u Brna, v pozici lékaře, posléze primáře a ředitele. Od září 2017 vede Mobilní hospic sv. Zdislavy v Třebíči a v pozici krajského koordinátora paliativní péče pracuje při Kraji Vysočina a Nemocnici Třebíč.