Online webinář

Komplikované truchlení

PhDr. Martin Loučka, PhD.

psycholog, ředitel Centra paliativní péče, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK

2016-5-25 / webinář už proběhl

Video off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Zármutek je přirozená reakce na ztrátu blízkého člověka. I když se nejedná o nemoc, lidé v tomto období často potřebují pomoc a podporu druhých. Někdy se pak stane, že člověk nedokáže přirozenými mechanismy zármutek správně zpracovat a ustrne ve stavu takzvaného komplikovaného truchlení, kdy potřebuje odbornou pomoc. Na webináři se budeme věnovat tomu, jak poznat kdy už se jedná o komplikovaný zármutek, jak odlišit zármutek a depresi a jaké jsou zásady terapeutické práce s komplikovaným truchlením. Budeme vycházet z aktuálních teorií zármutku a také uvedeme některé konkrétní terapeutické postupy používané v USA pro práci s pozůstalými.

Lektor

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.