Online webinář

Komplikované truchlení

PhDr. Martin Loučka, PhD.

psycholog, ředitel Centra paliativní péče, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK

5/25/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Zármutek je přirozená reakce na ztrátu blízkého člověka. I když se nejedná o nemoc, lidé v tomto období často potřebují pomoc a podporu druhých. Někdy se pak stane, že člověk nedokáže přirozenými mechanismy zármutek správně zpracovat a ustrne ve stavu takzvaného komplikovaného truchlení, kdy potřebuje odbornou pomoc. Na webináři se budeme věnovat tomu, jak poznat kdy už se jedná o komplikovaný zármutek, jak odlišit zármutek a depresi a jaké jsou zásady terapeutické práce s komplikovaným truchlením. Budeme vycházet z aktuálních teorií zármutku a také uvedeme některé konkrétní terapeutické postupy používané v USA pro práci s pozůstalými.

Lektor

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium Nadačního fondu Avast pro lídry v paliativní péči.