Online webinář

Jak rozumí pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním své prognóze a jaké jsou jejich priority?

Mgr. Karolína Vlčková

výzkumná pracovnice Centra paliativní péče

4/8/2020 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Centrum paliativní péče realizovalo v letech 2017-2019 projekt IMPAC (Integrative model of prognostic awareness in patients with advanced cancer - Integrativní model prognostického uvědomování u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním), který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky. V rámci tohoto projektu jsme realizovali dvě studie, které se zabývaly vnímáním priorit pacientů a také uvědomováním si své prognózy. První studií bylo dotazníkové šetření, které se týkalo vnímání preferencí a priorit v závěru života u pacientů, jejich příbuzných a lékařů. Naše výsledky ukázaly, že v některých aspektech (např. informační potřeby, potřeba dostupné spirituální péče atd.) se mohou tyto skupiny významně lišit v hodnocení významnosti těchto potřeb. 

Druhá studie měla longitudinální design a během ní jsme mapovali to, zda pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním znají svou prognózu a s jakými faktory případně může toto uvědomování souviset. Pouze 16 % pacientů si bylo plně vědomo svého zdravotního stavu, 57 % s ním bylo částečně srozuměno. Jedním ze souvisejících faktorů, který se ukázal být významný, byla kvalita života.

Videozáznam

Lektoři

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

Termíny a registrace

Calendar icon

8. dubna online

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!