Online webinář

Jak rozumí pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním své prognóze a jaké jsou jejich priority?

Mgr. Karolína Vlčková

výzkumná pracovnice Centra paliativní péče

4/8/2020 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Centrum paliativní péče realizovalo v letech 2017-2019 projekt IMPAC (Integrative model of prognostic awareness in patients with advanced cancer - Integrativní model prognostického uvědomování u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním), který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky. V rámci tohoto projektu jsme realizovali dvě studie, které se zabývaly vnímáním priorit pacientů a také uvědomováním si své prognózy. První studií bylo dotazníkové šetření, které se týkalo vnímání preferencí a priorit v závěru života u pacientů, jejich příbuzných a lékařů. Naše výsledky ukázaly, že v některých aspektech (např. informační potřeby, potřeba dostupné spirituální péče atd.) se mohou tyto skupiny významně lišit v hodnocení významnosti těchto potřeb. 

Druhá studie měla longitudinální design a během ní jsme mapovali to, zda pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním znají svou prognózu a s jakými faktory případně může toto uvědomování souviset. Pouze 16 % pacientů si bylo plně vědomo svého zdravotního stavu, 57 % s ním bylo částečně srozuměno. Jedním ze souvisejících faktorů, který se ukázal být významný, byla kvalita života.

Videozáznam

Lektoři

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V současné době se v Centru paliativní péče zaměřuje na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí rovněž jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Termíny a registrace

Calendar icon

8. dubna online

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!