Online webinář

Charita Česká Republika – největší poskytovatel domácí hospicové péče

Bc. Ludmila Kučerová, DiS.

koordinátor zdravotních aktivit CHČR

11/20/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

  • Úvod – historie poskytování zdravotní péče CHČR a její rozvoj
  • Popis vzdělávání v hospicové péči
  • Vývoj koncepce Domácí hospicové péče
  • Legislativní zakotvení
  • Současná situace
  • Kazuistika
  • Diskuze

Lektorka

Bc. Ludmila Kučerová, DiS.

Bc. Ludmila Kučerová, DiS.

Bc. Ludmila Kučerová, DiS, vystudovala VOŠ Plzeň (DiS.) a Teologickou fakultu VŠ České Budějovice (Bc. Sociální práce). Pracovala 13 let jako sestra na Anesteziologicko-resuscitační klinice v Fakultní nemocnice v Plzni, poté 20 let Městské charitě Plzeň, kde se věnovala Charitní ošetřovatelské službě, rozvoji terénních služeb, zejména hospicové péče v pozici vrchní sestry a péči o seniory jako vedoucí Domova pro seniory.
Od března 2017 je koordinátorkou zdravotních služeb CHČR.