Online webinář

Budoucnost dětské paliativní péče v ČR

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Lucie Hrdličková

členky Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM, dr. Mojžíšová je její předsedkyní

10/25/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Autorky webináře promluví o základních principech dětské paliativní péče a zmíní hlavní problémy péče o umírající děti v ČR. Představí Pracovní skupinu dětské paliativní péče, která vznikla na podzim 2015 a je složená z odborníků všech zainteresovaných profesí poskytujících paliativní péči nemocným dětem. Pracovní skupina byla oficiálně přijata pod Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP a její činnost podporuje řada odborných lékařských a nelékařských společností i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na webináři budou prezentovány možnosti zlepšení dostupnosti paliativní péče v naší zemi, a to na všech úrovních péče o dětského pacienta včetně perinatální a neonatální paliativní péče.

Lektorky

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

MUDr. Mahulena Mojžíšová je primářkou Dětského oddělelní Nemocnice Hořovice a předsedkyní Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP. 

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí týmu dětské paliativní péče FN Motol a vedoucí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČSL JEP. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v Kanadě, Izraeli a dalších zemích. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v dětské onkologii. Do češtiny přeložila učebnici Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.