Online webinář

Budoucnost dětské paliativní péče v ČR

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Lucie Hrdličková

členky Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM, dr. Mojžíšová je její předsedkyní

2016-10-25 / webinář už proběhl

Video off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Autorky webináře promluví o základních principech dětské paliativní péče a zmíní hlavní problémy péče o umírající děti v ČR. Představí Pracovní skupinu dětské paliativní péče, která vznikla na podzim 2015 a je složená z odborníků všech zainteresovaných profesí poskytujících paliativní péči nemocným dětem. Pracovní skupina byla oficiálně přijata pod Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP a její činnost podporuje řada odborných lékařských a nelékařských společností i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na webináři budou prezentovány možnosti zlepšení dostupnosti paliativní péče v naší zemi, a to na všech úrovních péče o dětského pacienta včetně perinatální a neonatální paliativní péče.

Lektorky

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

MUDr. Mahulena Mojžíšová je primářkou Dětského oddělelní Nemocnice Hořovice a předsedkyní Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP. 

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková je lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha.