Online webinář

Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR

Mgr. Petr Wija, PhD.

ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum

11/26/2019 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Dlouhodobá péče („long-term care“) je poskytována jak v zařízeních sociálních služeb, tak ve zdravotnických zařízeních. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) „dlouhodobá péče zahrnuje širokou škálu komunitních služeb – podporu a ochranu zdraví („public health“), primární péči, domácí péči, rehabilitační služby a paliativní péči a také pobytovou (residenční) péči v ošetřovatelských domovech („nursing homes“) a hospicích. Vztahuje se také k terapii, která zastavuje vznik nemoci a disability nebo vede k navrácení zdraví.“ (WHO 2002). V rámci přednášky bude představena „Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR“, která mapuje kapacity a využívání vybraných sociálních a zdravotních služeb v územní perspektivě. Publikace  vznikla na základě zpracování resortních dat, která autorům poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věci a Ústav zdravotnických informací a statistiky a zaměřuje na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče: 1) Demografický vývoj a zdravotní stav, 2) Dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), 3) Poskytovatelé a kapacity sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče (pečovatelská služba, osobní asistence, domácí zdravotní péče, pobytové sociální a zdravotní služby atd.), 4) Uživatelé sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a 5) Vybrané zdravotnické profese významné z hlediska dostupnosti kvalifikované dlouhodobé péče. Kromě vybraných výstupů analýzy bude představen výchozí koncept dlouhodobé péče a zdroje dat.

Videozáznam

Lektoři

Mgr. Petr Wija, PhD.

Mgr. Petr Wija, PhD.

Petr Wija je analytik a výzkumný pracovník, který se zaměřuje na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace, oblast dlouhodobé péče a komparativní analýzu vybraných oblastí sociální ochrany. V minulosti pracoval ve veřejné správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. Podílel se na projektech v oblasti sociálních a zdravotních služeb, sociálního vyloučení, strategického městského plánování a podpory péče a života doma prostřednictvím integrovaných služeb. Spolupracoval např. s GAC spol. s r. o., IPR hl. města Prahy nebo Diakonií ČCE.

Termíny a registrace

Calendar icon

26. listopadu 2019 online

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!