Online sympozium Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemie

Zveme Vás na unikátní online sympozium, které bude věnováno tématu Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemie a během kterého budou představeny výsledky ze stejnojmenného výzkumu, který realizovalo Centrum paliativní péče a který byl podpořen Agenturou pro zdravotnický výzkum (číslo projektu NU22-B-100). Součástí sympozia budou také kazuistiky, které budou zaměřené na komunikačně náročné situace během pandemie.

O sympoziu

Sdělování závažných zpráv pacientům i rodině představuje velice náročnou situaci, které se řada lékařů obává i za běžných podmínek, natož během pandemie a s ní spojenými omezeními. Cílem tohoto sympozia je přinést zkušenosti z praxe i data z nejnovějšího výzkumu, který realizovalo Centrum paliativní péče. V první části budou představeny výsledky projektu, jehož cílem bylo zmapovat zkušenosti s komunikací během pandemie z pohledu pozůstalých i z pohledu lékařů. Na základě těchto dat byly poté vytvořené doporučené postupy, které byly následně upravovány a schváleny v rámci Delphi study odborníky, kteří se studiem komunikace zabývají. V druhé části sympozia budou prezentovány kazuistiky náročných situací z praxe a bude také prostor pro diskuzi.

Program

15:00 - 15:15 

Karolína Vlčková
“Nemohl jsem říct sbohem.” Kvalitativní studie mapující zkušenosti pozůstalých s komunikací v nemocnicích během pandemie covidu-19

15:15 - 15:30 Karolína Vlčková
Jaké faktory ztěžovaly komunikaci? Dotazníkové šetření mapující zkušenosti lékařů z intenzivních oddělení  s komunikací během pandemie covidu-19
15:30 - 15:45 Martin Loučka 
Představení evidence-based doporučených postupů pro sdělování závažných zpráv v podmínkách pandemie
16:00 - 17:00 Adam Houska, Monika Hastíková
Náročné kazuistiky z pandemie covid-19
16:30 - 17:00 Adam Houska, Monika Hastíková, Martin Loučka
Panelová diskuze

Termíny a registrace

Calendar icon

22. 11. 2023, 15:00 - 17:00 online

Information icon

Sympozium je zdarma.

Registrovaní účastníci obdrží 22. listopadu do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Přednášející

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V současné době se v Centru paliativní péče zaměřuje na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí rovněž jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.