Celostátní kongres

Sestry v paliativní péči

Zveme Vás na unikátní konferenci pro všeobecné sestry, která se bude věnovat klinickým, komunikačním a organizačním tématům paliativní péče. Akce je určena primárně pro všeobecné sestry pracující v nemocnicích, domovech pro seniory i v ambulantním sektoru, vítáni jsou ale všichni zájemci o téma.

Information icon

O konferenci

V paliativní péči jsou sestry neodmyslitelnou součástí multidisciplinárních týmů nemocnic, lůžkových i mobilních hospiců a domovů pro seniory. Umí hodnotit všechny potřeby pacienta - zdravotní, sociální, psychické i spirituální a jejich role je nenahraditelná. Proto jsme připravili celodenní program na prvním celostátním kongresu Sestry v paliativní péči. 

Jakým výzvám sestry v paliativní péči při své práci čelí? Jak je nastaven systém jejich vzdělávání? Jaká jsou největší úskalí profese a co potřebuje sestra pro dobrou péči o pacienty v závěru života? Odpovědi budou na přednáškách, workshopech a v panelových diskuzích hledat odborníci a odbornice pracující dlouhodobě na rozličných pozicích v paliativní péči. Těšit se můžete také na interaktivní workshopy a diskuze. Celý den bude naplněný inspirací a zkušenostmi kolegyň a kolegů, kteří se věnují péči o pacienty (nejen) v závěru života.

Program

9:30 - 9:40 Zahájení
9:40 - 11:00

Vzdělávání sester v paliativní péči
Panelová diskuze - jaké vzdělání je dnes dostupné, jaké vzdělávání sestry potřebují a kdo a jak by ho měl zajišťovat.

Obsazení řečnic zveřejníme na začátku října.
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00

Výzvy v ošetřovatelské praxi

  • Co sestra může a nemůže komunikovat?
  • Paliativní péče o uprchlíky a rodiny z jiných kultur
  • Paliativní sedace
    Shrnutí dobré praxe, nových trendů, častých mýtů a omylů.

Obsazení řečnic a řečníků zveřejníme na začátku října.

13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:15 Co mi dala paliativní péče
Reflexe zkušeností sester, které dlouhodobě pracují v paliativní péči na různých pozicích a v různých typech zařízení. Co je přivedlo k paliativní péči? V čem vidí největší problémy a co podle nich potřebuje sestra pro dobrou péči o pacienty v závěru života? A co považují za klíčové pro další rozvoj oboru?

Obsazení řečnic zveřejníme na začátku října.
15:15 - 15:45 Cofee break
15:45 - 17:00

Jsem sestra nebo terapeut?
Jaká je role sestry v psychické podpoře pacienta a jeho rodiny? Kde končí možnosti podpory ze strany sestry a co má řešit terapeut nebo duchovní? Jak by měla vypadat ideální spolupráce a co vše by měla nebo mohla zvládnout sestra se svými kompetencemi? A kde má sestra brát podporu pro sebe samu?

Obsazení řečnic zveřejníme na začátku října.

Během konference paralelně s programem poběží dva praktické workshopy:

W1: Komunikace v obtížných situacích
Na tomto workshopu si účastníci procvičí základní komunikační dovednosti v obtížných situacích s pacientem a jeho rodinou. Na základě interaktivního rozboru modelové situace se naučí konkrétní techniky pro komunikaci v emocionálně vypjatých situacích, využitelné v každodenní praxi.


W2: První kontakt
Tento workshop se bude věnovat klíčovému momentu v péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním - prvnímu kontaktu. Na základě dlouholetých zkušeností autorky workshopu nabízí příležitost sdílet dobrou praxi v tom, jak nejlépe navázat kontakt s pacientem a rodinou, jak získat potřebné informace o zdravotním stavu i o hodnotách a sociální situaci pacienta a jak dobře formulovat plán další péče.

Termín a registrace

Calendar icon

21. 2. 2024 Praha, Kongresové centrum Olšanka

Information icon

Cena: 1700 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Storno podmínky

Při odhlášení z konference do 31. 12. 2023 vracíme 60 % z ceny, při odhlášení od 1. 1. 2024 činí storno poplatek 100 % ceny.

Přepis jména registrace je možné provést pouze prostřednictvím emailu na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.