Celostátní kongres

Sestry v paliativní péči

Zveme Vás na unikátní konferenci pro všeobecné sestry, která se bude věnovat klinickým, komunikačním a organizačním tématům paliativní péče. Akce je určena primárně pro všeobecné sestry pracující v nemocnicích, domovech pro seniory i v ambulantním sektoru, vítáni jsou ale všichni zájemci o téma. Hlavním partnerem konference je Nadace rodiny Vlčkových.

Information icon

O konferenci

V paliativní péči jsou sestry neodmyslitelnou součástí multidisciplinárních týmů nemocnic, lůžkových i mobilních hospiců a domovů pro seniory. Umí hodnotit všechny potřeby pacienta - zdravotní, sociální, psychické i spirituální a jejich role je nenahraditelná. Proto jsme připravili celodenní program na prvním celostátním kongresu Sestry v paliativní péči. 

Jakým výzvám sestry v paliativní péči při své práci čelí? Jak je nastaven systém jejich vzdělávání? Jaká jsou největší úskalí profese a co potřebuje sestra pro dobrou péči o pacienty v závěru života? Odpovědi budou na přednáškách, workshopech a v panelových diskuzích hledat odborníci a odbornice pracující dlouhodobě na rozličných pozicích v paliativní péči. Těšit se můžete také na interaktivní workshopy a diskuze. Celý den bude naplněný inspirací a zkušenostmi kolegyň a kolegů, kteří se věnují péči o pacienty (nejen) v závěru života.

Konference se koná pod záštitou hlavního města PrahyČeské společnosti paliativní medicínyČeské asociace sester a Evy Pavlové, manželky prezidenta České republiky.

 

Program

8:00 - 9:00

9:30 - 9:40

Registrace

Zahájení a předání ceny Cicely Saunders z rukou první dámy ČR, Evy Pavlové

9:40 - 10:45

Panelová diskuse: Vzdělávání sester v paliativní péči
Panelová diskuze o tom, jaké vzdělání je dnes dostupné, jaké opravdu potřebujeme a kdo a jak by ho měl zajišťovat.

ELNEC, ESPERO, Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče
IPVZ / ČSPM kurz, Magda Kocmanová, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
NCONZO, Anna Krátká, NCONZO Brno a UTB Zlín 
Markéta Lorencová, Katedra ošetřovatelství, FZS, UPCE
Jana Heřmanová, Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK

10:45 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30

Výzvy v ošetřovatelské praxi

11:00 - 11:45 Co sestra může a nemůže komunikovat?
Barbora Steinlauf, Advokátní kancelář Steinlauf, Praha 
Jana Šrámková, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav, Brno

11:45 - 12:05 Paliativní péče na konci života u lidi z různých kulturních prostředí
Dagmar Pelcová, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
Jana Strnadová, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

12:05 - 12:30 Paliativní sedace
Shrnutí dobré praxe, častých mýtů a omylů, nové trendy.
Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:45

Proč by měla zdravotní sestra pracovat v domácím hospici?
Lucie Žáčková, Fakulta humanitních studií UK
Alena Hábltová, Fórum mobilních hospiců
Karolina Fialová, Fórum mobilních hospiců

Panelová diskuze: co mi dala paliativní péče
Reflexe zkušeností sester, které dlouhodobě pracují v paliativní péči 
na různých pozicích a v různých typech zařízení. Co je přivedlo k paliativní péči? V čem vidí největší problémy a co podle nich potřebuje sestra pro dobrou péči o pacienty v závěru života? A co považují za klíčové pro další rozvoj oboru?

Anna Krutská, Cesta domů, Praha
Lenka Nováková, Tým dětské podpůrné péče, FN Motol, Praha 
Jitka Kosíková, Domácí hospic sv. Michaela, Polička 
Monika Marková, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

14:45 - 15:00 Coffee break
15:00 - 16:15

Panelová diskuse: jsem sestra nebo terapeut?
Jaká je role sestry v psychické podpoře pacienta a jeho rodiny? Kde končí možnosti podpory ze strany sestry a co má řešit terapeut nebo duchovní? Jak by měla vypadat ideální spolupráce a co vše by měla nebo mohla zvládnout sestra se svými kompetencemi? A kde má sestra brát podporu pro sebe samu?

Kateřina Ledererová, Podpůrný a paliativní tým, FN KV, Praha
Pavlína Paseková, Oddělení podpůrné a paliativní péče, FN HK
Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče, Praha 
Alena Hagarová, Oddělení podpůrné a paliativní péče, FN HK

16:15 - 16:30 Závěr a hodnocení

Během konference paralelně s programem poběží dva praktické workshopy:

Workshop 1: Komunikace v obtížných situacích (salónek OSTRAVA)
Viera Ivanovová / Marek Uhlíř / Jana Šrámková / Monika Hastíková

Na tomto workshopu si účastníci procvičí základní komunikační dovednosti v obtížných situacích s pacientem a jeho rodinou. Na základě interaktivního rozboru modelové situace se naučí konkrétní techniky pro komunikaci v emocionálně vypjatých situacích, využitelné v každodenní praxi.


Workshop 2: vstupní screening při přijetí do domácího hospice (salónek PLZEŇ)
Jitka Kosíková, Anna Svobodová, Eva Sipékiová, Sdílení o.p.s., Telč 
Tento workshop se bude věnovat klíčovému momentu v péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním – prvnímu kontaktu. Na základě dlouholetých zkušeností autorky workshopu nabízí příležitost sdílet dobrou praxi v tom, jak nejlépe navázat kontakt s pacientem a rodinou, jak získat potřebné informace o zdravotním stavu i o hodnotách a sociální situaci pacienta a jak dobře formulovat plán další péče.

Časy workshopů: 9:30, 11:00, 13:30 a 15:00 hodin  

Termín a registrace

Calendar icon

21. 2. 2024 Praha, Kongresové centrum Olšanka

Information icon

Cena: 1700 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Storno podmínky

Při odhlášení z konference do 31. 12. 2023 vracíme 60 % z ceny, při odhlášení od 1. 1. 2024 činí storno poplatek 100 % ceny.

Přepis jména registrace je možné provést pouze prostřednictvím emailu sestry@paliativnicentrum.cz

Medailonky přednášejících

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Anna Svobodová

Mgr. Anna Svobodová

Pracovala v nemocnici na interním oddělení jako všeobecná sestra. Vystudovala na Jihočeské univerzitě obor Rehabilitační-psychosociální péče a nyní pracuje v mobilní hospicové péči Sdílení Telč. Vede plnohodnotný 18-ti členný multiprofesní specializovaný paliativní tým, který pečuje o pacienty a jejich rodiny, kteří se rozhodli strávit svůj poslední čas doma.

Bc. Eva Sipékiová

Bc. Eva Sipékiová

Studovala na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Sociální pedagogika a absolvovala integrativní výcvik poradenských a psychoterapeutických dovedností. V rámci výcviku pracovala s individuálními klienty v Praze a dojížděla do oblastní charity Kralupy nad Vltavou. Poté pracovala v Krizovém centru v Jihlavě jako krizová interventka a psychoterapeutka. V roce  2023 začala působit v organizaci Sdílení o.p.s. v Mobilní specializované paliativní péči jako sociální pracovnice a psychoterapeutka. V kompetenci má příjem pacientů, sociální šetření a společně s ostatními členy podpůrného týmu vytvoření a realizaci plánu péče o pacienty i jejich rodiny.

Lenka Nováková

Lenka Nováková

Lenka Nováková je staniční sestra, která pečuje o malé pacienty s onkologickým onemocněním. Od roku 1998 pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici Motol. Působí na onkologickém stacionáři, kde pomáhá nemocným dětem a jejich rodinám co nejlépe zvládnout těžké období protinádorové léčby. Zaměřila se také na péči o rodiny dětí, jejichž onemocnění není léčebně ovlivnitelné. Absolvovala Kurz krizové intervence v kontextu paliativní péče a v roce 2016 se stala jedním ze zakládajících členů Týmu dětské podpůrné a paliativní péče.

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Všeobecná sestra s dvacetiletou praxí v Krajské nemocnici T. Bati a.s. ve Zlíně. Od roku 1996 se podílí na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, primárně všeobecných sester. Nejdříve na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně, od akademického roku 2004/2005 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě humanitních studií, kde se podílela na založení vysokoškolského vzdělávání sester. Ve výuce kromě teorie předává studentům své zkušenosti z praxe a lásku k oboru. Velký důraz klade na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí studentů a sester z praxe, s cílem humanizace ošetřovatelského povolání. Dále se zaměřuje na hodnoty a potřeby nemocných a jejich osob blízkých (prioritně v paliativní péči). Působí v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, na katedře Ošetřovatelství a porodní asistence, participuje na vzdělávání sester v domácí a hospicové péči. Udržuje si kontakt s praxí, spolupracuje s Domovem pro seniory Burešov
ve Zlíně, kde se podílí na zavádění prvků paliativní péče.

Mgr. Markéta Lorencová

Markéta Lorencová

Vystudovala magisterský obor Ošetřovatelská péče v pediatrii na Lékařské fakulté Ostravské univerzity, od roku 2021 pracuje jako asistentka na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dlouhodobě se zajímá o problematiku dětské paliativní péče. Aktuálně je hlavní řešitelkou projektu IDePa – Implementace dětské paliativní péče do výuky na FZS UPCE, který realizuje v období 10/2022 - 12/2023 díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových.

Anna Krutská

Anna Krutská

Po maturitě na zdravotnické škole pracovala v zubní ordinaci jako sestra. Pak byla zaměstnaná jako figurantka v Geodézii a po svatbě se vrátila do zdravotnictví na oddělení popálenin FNKV do třísměnného provozu. Krátký čas pracovala jako sestra v domácí péči Geria a následně 4 roky v Pečovatelské službě Prahy 6. Od roku 2004 začala pracovat v Cestě domů. Vystudovala VOŠP ve Svatém Janu pod Skálou, absolvovala poradenský výcvik v logoterapii (SLEA) a týdenní kurz ELNEC v Salzburgu, který s kolegy přenesla do České republiky a devět let jej lektorovala. V Cestě domů zastávala sedm let pozici vrchní sestry.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Místopředseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, vedoucí ambulance paliativní medicíny na Masarykově onkologickém ústavu, přední český odborník na paliativní péči. Absolvoval řadu zahraničních stáží v Evropě i USA, za významný přínos paliativní péči v ČR získal v roce 2017 ocenění Avast Foundation Award.

Mgr. Jitka Kosíková

Mgr. Jitka Kosíková

Vedoucí domácího hospice sv. Michaela v Poličce, všeobecná a dětská sestra, spolupracovnice Lékařů bez hranic. Své zdravotnické vzdělání završila studiem na edinburské univerzitě Napier. V letech 2017-2020 koordinovala dětský tým v domácím hospici Cesta domů. V minulosti pracovala na odděleních ARO FN Motol, Fakultní Thomayerově nemocnici, v zahraničí v Saudské Arábii na intenzivní péči dětské kardiochirurgie.  Od roku 2010 spolupracuje s Lékaři bez hranic a absolvovala řadu misí na Blízkém východě, Asii i Africe. Je členkou  výboru Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny, od roku 2020 členkou Dětské pracovní skupiny EAPC. Je lektorkou kurzu dětské paliativní medicíny ICPCN. Absolvovala zahraniční stáže ve Velké Británii i v dětské nemocnici ve Filadelfii CHOP, kde měla možnost zažít si kurz VitalTalk pro sestry. Aktivně přednáší. 

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. je advokátkou se specializací na zdravotnické právo. Specificky se věnuje tématu ochrany pacientských práv, mimořádné úhrady léčby a právním otázkám souvisejícím s péčí v závěru života a smrtí. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, programu Medical Ethics and Law na King´s College London a Bioethics programu na Yale School of Medicine. V rámci advokátní práce se věnuje edukaci zdravotnických pracovníků v medicínsko-právních tématech. Je lektorkou kurzů Právo a paliativní péče, Právo a paliativní péče v pediatrii a neonatologii, Kroky k právní jistotě v paliativní péči nebo Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči. Vedle advokacie se podílí na rozvoji služby etického poradenství. Je spoluzakladatelkou Institutu pro etické poradenství ve zdravotnictví. Působí jako člen týmu etického poradenství ve Fakultní nemocnici na Vinohradech. Má za sebou stáže v etickém komité v Great Ormond Street Hospital v Londýně a v Yale New Haven Hospital. V roce 2019 získala Stipendium pro paliativní péči NF Abakus.

Mgr. Jana Šrámková

Mgr. Jana Šrámková

Zdravotní sestra Podpůrného a paliativního týmu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. V letech 1996-1998 pracovala na chirurgickém oddělení UOP Na Pleši jako zdravotní sestra na JIP. V letech 1999-2005 pracovala v soukromé chirurgické praxi a studovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK. Pracovala ve FNKV na Klinice popáleninové medicíny, po absolvování specializačního vzdělání Ošetřovatelská péče v pediatrii pracovala na dětském oddělení. V roce 2016 dokončila certifikovaný kurz První psychické pomoci a stala se nemocničním interventem. V roce 2018 navázala spolupráci s Podpůrným a paliativním týmem ve FNKV, od roku 2019 zde pracovala na pozici zdravotní sestry v konziliárním týmu a odborné ambulanci paliativní medicíny. V současnosti je vrchní sestrou Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Mgr. Kateřina Ledererová

Mgr. Kateřina Ledererová

Staniční sestra v Podpůrném a paliativním týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jako mentorka působí na 3. LF UK. Má bohatou praxi v akutní péči a je frekventantkou psychodynamického psychoterapeutického výcviku v komunitně skupinové psychoterapii. Vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na psychoterapii a komunikaci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium ošetřovatelství na 3. LF UK. Je lektorkou kurzu ELNEC Centra paliativní péče.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Dagmar Pelcová

Dagmar Pelcová

Vedoucí terénních služeb v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, kde pracuje od roku 2010. Profesí zdravotní sestra a sociální pracovnice, má starost také koordinaci dobrovolníků. V roce 2019 získala Stipendium pro paliativní péči NF Abakus.