Intenzivní dvoudenní workshop

Paliativní péče v urgentní medicíně

Tento dvoudenní kurz je určen všem zájemcům z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných i praktických sester pracujících v urgentní medicíně o problematiku akutní péče o pacienty, kteří mohou profitovat z jiné trajektorie systémem, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče.

Information icon Kurz pro zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry pracující v urgentní medicíně.

Anotace

Kurz přináší teoretický základ a praktické zkušenosti s ošetřením paliativního pacienta v urgentní medicíně, a především přednemocniční neodkladné péči. Představuje evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv v prostoru neodkladné péče. Umožňuje procvičení doporučených postupů a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 40 % teorie, 40 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 20 % nácvik konkrétních medicínských a komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.
 

Program

1.den 08:00 – 17:00

 • Úvod do paliativní péče
 • Identifikace paliativně relevantního pacienta
 • Symptomatická léčba paliativního pacienta
 • Analgezie paliativního pacienta – simulace

2.den 08:00 – 18:00

 • Ukázky modelových komunikačních situací jako:
  - Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho blízkých?
  - Jak reagovat na přehnané očekávání rodiny a čekání na zázrak?
  - Jak poznat, že pacient unese nepříznivé zprávy?
 • Nácvik modelových situací na základě kazuistik z praxe.

Termíny a registrace

Calendar icon

5. - 6. 10. 2022 Praha, Konferenční centrum GreenPoint

Calendar icon

13. 10. a 27. 10. 2022 Praha, Konferenční centrum GreenPoint

Information icon

Cena: 8 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Lektoři

PhDr. David Peřan, Ph.D., FERC

PhDr. Mgr. David Peřan, FERC

Zdravotnický záchranář na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a odborný asistent na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde rovněž absolvoval doktorský program preventivní medicína a epidemiologie. Je členem Science and Education Committee Evropské resuscitační rady pro rozšířenou resuscitaci dospělých, členem výboru České resuscitační rady a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Působí jako lektor a educator Evropské resuscitační rady na kurzech v Česku i v zahraničí.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. Pracuje jako psycholog dětského podpůrného týmu ve FN Motol.