pokračování intenzivního kurz komunikace závažných zpráv

ESPERO+

„Kolik mi zbývá času, pane doktore?“ „Je to vážné, paní doktorko?“ Kurz ESPERO+ je pokročilý kurz dovedností pro zvládání náročných komunikačních situací, který rozvíjí dovednosti pro komunikaci o nepříznivé prognóze, cílech péče a vedení rodinných konferencí.

Information icon Kurz pro lékaře, kteří již absolvovali ESPERO nebo ESPERO pro pediatry

O kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit pouze po absolvování základního kurzu ESPERO. Předpokládáme tudíž znalost základních technik pro sdělování závažných zpráv a práce s emocemi, na které navazujeme specifickými dovednostmi pro vybrané situace.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získání a prohloubení konkrétních dovedností pro vedení náročných rozhovorů s pacienty a jejich blízkými. Kurz je založen na praktickém nácviku vyučovaných konceptů.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

 

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní nácvikový workshop, obsahující z více než 50 % času praktické ukázky a nácviky dovedností v modelových situacích. Výuka je založena na „hraní“ modelových situací a poskytování zpětné vazby, je s tím tedy třeba počítat.

 

  1. den        18:00 – 20:30
  2. den        8:30 – 16:30
  3. den        8:45 – 16:30

 

Kurz ESPERO+ se specficky věnuje třem tématům, která patří mezi nejobtížnější komunikační situace u pokročilých a život ohrožujících onemocnění: vedení rozhovoru o prognóze, cílech péče a vedení rodinných konferencí. Vyučované koncepty budou opřeny o aktuální publikovaná data. Účastníci obdrží doporučenou literaturu, prezentace a další výukové materiály v tištěné i elektronické formě.

Termíny a registrace

Calendar icon

2025 hledáme termín

Information icon

Cena: 11 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH a celodenního občerstvení: večeře první den kurzu, obědy a coffee breaky)

Maximální počet účastníků je 30.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.


Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

martin loucka

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí týmu dětské paliativní péče FN Motol a vedoucí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČSL JEP. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v Kanadě, Izraeli a dalších zemích. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v dětské onkologii. Do češtiny přeložila učebnici Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.