Intenzivní kurz komunikace závažných zpráv

ESPERO

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Information icon kurz pro lékaře

O kurzu

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti, nezbytné pro výkon zdravotnického povolání. Z klinických zkušeností i výzkumů víme, že sdělovat závažné zprávy je velmi obtížná, nicméně zcela klíčová součást práce lékaře. Pro pacienty a jejich blízké, kteří čelí mnohdy tragickým a dramatickým situacím, je správně vedená komunikace s lékařem zdrojem podpory, naděje a síly. I v těch nejtěžších chvílích je možné tyto rozhovory zvládnout.

ESPERO nabízí konkrétní cestu, jak na to.

Videopozvánka

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Reference

"Komunikace je klíčový nástroj nejen pro onkology, ale pro všechny lékaře, kteří pracují s vážně nemocnými lidmi. Vzdělávací program Centra paliativní péče považuji za velmi kvalitní a v našich podmínkách ojedinělý. Měl jsem možnost osobně se účastnit jednoho ze seminářů a všem tento program upřímně doporučuji."
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Česká onkologická společnost ČLS JEP

"Přiznávám, že jsem se účastnil spíše kvůli mladším kolegům, neboť jsem byl přesvědčen, že po více než dvaceti letech onkologické praxe mám komunikaci s pacienty dobře nastavenou a nečekal jsem, že by mě zmíněný seminář mohl posunout dál. Opak byl však pravdou. Sám jsem si uvědomil některé své omyly a diskutovaná doporučení jsem zavedl při obdobných rozhovorech do praxe. Pro mladé a začínající kolegy z kliniky seminář vůbec položil základ jejich komunikačních dovedností s pacienty."
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

"Když se stanete mladým dětským hematoonkologem, automaticky se předpokládá, že máte srdce na pravém místě a selský rozum v hlavě. Že komunikaci s rodiči a dětmi budete přirozeně ovládat. Samozřejmě se každý snaží tyto situace zvládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nikdo ho to nikdy nenaučil. Tento kurz komunikace naprosto překonal má očekávání a jasně, věcně a profesionálně nám základ této komunikace předal. Vřele doporučuji všem, přesvědčíte se sami!"
MUDr. Kateřina Váňová, Klinika Dětské hematologie a onkologie, FN Motol

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

1. den  18:00 - 20:30
2. den   8:30 - 18:00
3. den   8:30 - 17:30

Pro absolvování kurzu je nutné účastnit se celého programu.

Věnovat se budeme těmto otázkám:
Jak sdělovat špatné zprávy?
Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho blízkých?
Co říct na otázku “Umřu, pane doktore?”
Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak?
Jak poznat, zda pacient unese nepříznivé zprávy?
Co dělat, když rodina naléhá, abychom nemocného neinformovali o prognóze?

Účastníci obdrží prezentace a studijní materiály v tištěné i elektronické podobě. Hlavní část kurzu probíhá formou nácviku v malých skupinách pod vedením lektorů a společné reflexe dobré praxe.

Termíny a registrace

Calendar icon

20. - 22. 4. 2022 Praha

Information icon

Cena: 9 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Maximální počet účastníků je 28. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Epidemické podmínky účasti

Účast v kurzu je možná pouze v souladu s aktuálně platnými vládními epidemickými nařízeními.
V současnosti se mohou prezenčního vzdělávání účastnit pouze zájemci s dokončeným očkováním, po prodělaném covidu (nejdéle do 180 dní od prodělání nemoci) nebo zájemci, kteří  mají potvrzení, že se nemohou nechat očkovat nebo že absolvovali alespoň první dávku vakcíny v kombinaci s negativním PCR testem. 

Lektoři

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

Primářka domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a jedna z hlavních osobností paliativní péče v Česku. Významně se podílela na prosazení mobilní specializované paliativní péče do systému úhrady ze zdravotního pojištění. V r. 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny. Pracovala na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Klinice nefrolgie IKEM v Praze a na Klinice gastroenterologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí týmu dětské paliativní péče FN Motol. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v Kanadě, Izraeli a dalších zemích. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v dětské onkologii. Do češtiny přeložila učebnici Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. 

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

Lékařka novorozeneckého oddělení s JIRP a týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol. V roce 2003-2006 pracovala na Pediatrické klinice FN Motol kde se během doktorského studia v biomedicíně věnovala dětským pacientům s chronickým renálním selháním a po transplantaci ledviny. V roce 2008 složila atestační zkoušku z Dětského lékařství a v roce 2018 z Neonatologie. Jako lékařka podpůrného a paliativního týmu pečuje o dětské pacienty s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. V rámci Gynekologicko-porodnické kliniky se věnuje zavedení a rozvoji podpůrné a paliativní péče v perinatologii.

MUDr. Barbora  Szonowská

MUDr. Barbora Szonowská

Vedoucí lékařka lůžkové části na Interním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1992. Postupně atestovala z vnitřního lékařství, nefrologie a paliativní medicíny. Je autorkou článků věnujících se problematice léčby křehkých pacientů s chronickým selháním ledvin a integraci paliativní péče do nefrologie. Od roku 2015 působí jako externí lékařka v rámci služeb pro mobilní hospic Cesta domů. Je hlavní autorkou obsáhlé publikace Paliativa v nefrologii vydané v roce 2019, na které se podílela řada předních odborníků z ČR i ze zahraničí.