Skip to main content

Aktuality

Oficiální zprávy Všechny zprávy >

30. 3. 2017
Prof. Claudia Bausewein přijede přednášet do Prahy

Máme velkou radost, že pozvání zakončit druhý ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré přijala prof. Claudia Bausewein, ředitelka Interdisciplinárního centra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově. Prof. Bausewein přijede s přednáškou nazvanou „The role of palliative care in modern medicine“.

Přednáška se bude konat 25. 5. 2017 v 16:00 v Praze (místo bude upřesněno), vstup volný.

Pro více informací sledujte web Konec dobrý nebo náš Facebook.

25. 3. 2017
Unikátní konference o nemocniční paliativní péči

Srdečně zveme na konferenci o nemocniční paliativní péči, kde budou představeny průběžné výstupy programu Spolu až do konce. Na konferenci vystoupí slavný americký odborník na lékařskou komunikaci a paliativní péči profesor Anthony Back ze Seattlu. Akce se koná 13. 4. 2017 v Praze, registrovat se můžete na webu konference.

16. 3. 2017
Studie možných forem zajištění paliativní péče v MČ Praha 10

Na podzim loňského roku jsme na žádost MČ Praha 10 vypracovali studii zajištění paliativní péče pro občany této městské části. V rámci projektu jsme hodnotili dostupnost a nabídku služeb paliativní péče a zastupitelům Prahy 10 jsme závěrem doporučili několik konkrétních kroků, které by mohly zlepšit přístup k paliativní péči pro jejich občany. Závěrečná zpráva je k dispozici ke stažení.

23. 2. 2017
Pozvánka na herní seminář týkající se priorit v závěru života

Dokončili jsme české vydání společenské hry Řekni mi. Hra pochází z USA a je velmi úspěšně využívána v nemocnicích, domovech pro seniory i komunitních centrech. Usnadňuje komunikaci na téma priorit a péče v závěru života mezi seniory, jejich rodinami a pomáhajícími profesionály.

Zveme vás na lektorované hraní této hry.
Školení je zdarma. Kromě návodu jak prostřednictvím hry pracovat s klienty, obdrží každý účastník pro svou organizaci také kompletní herní balíček.

Kdy: v úterý 7. března, 10–13 hod.
Kde: v prostorách kaple Domova Sue Ryder, v ulici Michelská 1/7 v Praze 4.

Kapacita je omezena, v případě zájmu se, prosím, přihlašujte zde.

14. 10. 2016
Výsledky pilotního projektu mobilních hospiců

Zajímá Vás, jak dopadl pilotní projekt, ve kterém se ověřovala nákladnost a efektivita mobilní hospicové péče? Přijďte na seminář, který pořádá Česká společnost paliativní medicíny v Poslanecké sněmovně 1. listopadu ve 14 hodin. Akce proběhne pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, Kanceláře WHO v ČR a poslaneckých výborů pro zdravotnictví a sociální politiku. Vystoupí i zástupci ministerstva zdravotnictví a VZP, účast na semináři je zdarma. Hlásit se můžete pomocí události na Facebooku.

Twitter

Buďte v obraze

Mapujeme dění v paliativní péči a informace rozesíláme e-mailem.

Co je to

Paliativní péče

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.1

Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče může být poskytována v lůžkových zařízeních i v domácím prostředí a je vždy založena na spolupráci mezi pacientem, jeho rodinou a multidisciplinárním týmem.

Více informací

Význam paliativní péče

Jedná se o multidisciplinární obor, který vedle paliativní medicíny významně přesahuje také do ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a dalších disciplín. Vzrůstající význam paliativní péče reflektuje epidemiologický a demografický vývoj ve většině rozvinutých zemí, Českou republiku nevyjímaje - lidé nejčastěji umírají na následky nebo komplikace způsobené chronickými onemocněními. U mnoha těchto pacientů smrti předchází období, kdy jim nejrůznější symptomy, ale často také náročná léčba, výrazně snižují kvalitu života.

Pozitivní efekt

Do dnešního dne se podařilo shromáždit množství výzkumné evidence, potvrzující pozitivní efekt paliativní péče na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin, snižování depresivity a úzkostnosti, usnadňování rozhodování o léčbě, ale také třeba prodloužení života u některých skupin pacientů2-5. Paliativní péče je na základě těchto výsledků postupně přijímána jako integrální součást standardní léčby v onkologii6-8, ale i v dalších oborech9-13. Tradiční model lékařské péče, zaměřený výhradně na kurativní cíle, je nahrazován modelem integrované paliativní péče, který lépe odpovídá na vývoj onemocnění a potřeb pacientů (viz obrázek). Vzhledem k těmto trendům Světová zdravotnická organizace důrazně vybízí členské státy k začlenění paliativní péče do systému poskytovaných zdravotních služeb14.

Tradiční paliativní péčevs.Časná paliativní péče

Diagnóza
Smrt

Zdroje

 1. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
 2. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, et al. Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42.
 3. Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT, Balan S, Brokaw FC, Seville J, et al. Effects of a Palliative Care Intervention on Clinical Outcomes in Patients With Advanced Cancer. JAMA. 2009;302(7):741-9.
 4. Smith TJ, Cassel JB. Cost and Non-Clinical Outcomes of Palliative Care. J Pain Symptom Manage. 2009;38(1):32-44.
 5. El-Jawahri A, Greer JA, Temel JS. Does Palliative Care Improve Outcomes for Patients with Incurable Illness? A Review of the Evidence. J Support Oncol. 2011;9(3):87-94.
 6. Smith TJ, Temin S, Alesi ER, Abernethy AP, Balboni TA, Basch EM,et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: The Integration of Palliative Care into Standard Oncology Care. J Clin Oncol. 2012;30(8):880-887.
 7. Epstein AS, Morrison RS. Palliative oncology: identity, progress, and the path ahead. Ann Oncol. 2012;23 (suppl.3):43-8.
 8. Rocque GB, Cleary JF. Palliative care reduces morbidity and mortality in cancer. Nature Reviews Clinical Oncology. 2013;10:80-9.
 9. Borasio GD. The role of palliative care in patients with neurological diseases. Nature Reviews Neurology. 2013;9:292-5.
 10. Kheirbek RE, Alemi F, Citron BA, Afaq MA, Wu H, Fletcher RD. Trajectory of Illness for Patients with Congestive Heart Failure. J Palliat Med. 2013. Epub 2013/04/03.
 11. Selecky PA, et al. (2005). Palliative and End-of-Life Care for Patients With Cardiopulmonary Diseases: American College of Chest Physicians Position Statement. CHEST, 128(5):3599-3610.
 12. Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, Fahy BF, Hansen-Flaschen J, Heffner JE, et al. An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177(8):912-27.
 13. Blackhall LJ. Amyotrophic lateral sclerosis and palliative care: Where we are, and the road ahead. Muscle Nerve. 2012;45(3):311-8.
 14. World Health Organization. Strengthening of palliative care as a component of integrated treatment within the continuum of care. Adopted by 67th World Health Assembly on 23 January 2014. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_R7-en.pdf
 15. Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care. http://www.eapcnet.eu/Themes/Policy/Europeaninstitutions/CouncilofEurope...

Lidé

ředitel

Martin Loučka

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Absolvent programu pro mladé vědce v paliativní péči EURO IMPACT

stipendista Marie Curie Actions
stipendista Fulbrightovy komise
Linked In Publikace

  Tým

 • Adam Houska
  MUDr. Adam Houska
  odborný pracovník
 • Eva Deutsch
  Mgr. Eva Deutsch
  koordinátorka akcí
 • Libor Vaněk
  Ing. Libor Vaněk
  PR, fundraising

  Správní rada

 • PaedDr. Jarmila Baudišová
  PaedDr. Jarmila Baudišová
  předsedkyně správní rady NF AVAST
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK
 • Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  ředitel Domova Sue Ryder

Spolupracujeme

Nadační fond AVAST

Centrum vzniklo díky podpoře
Nadačního fondu AVAST v rámci projektu
Spolu až do konce.

Česká společnost paliativní medicíny
Cesta domů
INTERNATIONAL ASSOCIATION for HOSPICE and PALLIATIVE CARE

Kontakt

Kancelář

Dykova 1165/15
101 00, Praha 10 Vinohrady

Adresa sídla

Centrum paliativní péče, z. ú.
Michelská 1/7
140 00, Praha 4

IČO: 034 63 583

Skype

louckam

E-mail