Aktualita

Výzva k zapojení do Systémového hodnocení kvality hospicové péče 2023/2024

6/28/2023


Otevíráme možnost zapojit se do Systematického hodnocení kvality hospicové péče. Důležitou součástí hodnocení je sběr zpětné vazby od pozůstalých, která vám může pomoci s dalším rozvojem a zkvalitňováním vašich služeb.

Co obnáší účast v projektu?

Hospice zapojené do projektu se zavazují ke sběru strukturálních a individuálních dat na svém pracovišti a rozesílání Zpětné vazby pozůstalých.

  1. Strukturální data - excelová tabulka, vyplňuje se jednou za půl roku a týká se především uspořádání a kapacity hospicu. (v sekci ke stažení najdete v Příloze 1 starou verzi tabulky).

  2. Individuální data = “Karty pacientů” - popisují průběh péče o pacienta ve vaší organizaci (přijetí do hospicu a úmrtí, věk, pohlaví diagnóza, PPS apod.). (v sekci ke stažení v Příloze 2 nalezenete příklad dat, která sbíráme, vyplňovat se budou nově elektronicky nebo do excelové tabulky.)

  3. Zpětná vazba pozůstalých - papírový nebo online dotazník reflektující péči hospice z pohledu pozůstalých. Rozesílá pracovník hospice půl roku po úmrtí klienta buď v online verzi emailem, nebo poštou (náklady na poštovné z hospice a od pacienta do Centra paliativní péče = 2 známky + obálky + tisk, nese hospic). Dotazníky pak pozůstalí posílají přímo do Centra paliativní péče ke zpracování. (Příklad dotazníku najdete v sekci ke stažení v Příloze 3.)

Z našich předchozích zkušeností vyplývá, že administrace dotazníků a karet pacientů v hospici stojí jednoho zaměstnance 1 - 2 hodiny práce za měsíc navíc. Osvědčilo se, pokud má administraci dotazníků v hospici na starost jeden člověk, která je zároveň v ideálním případě kontaktní osobou pro Centrum paliativní péče.

Co vám nabízíme?

Centrum paliativní péče realizuje koordinaci sběru dat v zapojených hospicích, poskytuje průběžnou podporu, zpracovává doručená data, provádí analýzy a interpretaci dat a zpracovává individuální a kolektivní závěrečné zprávy. Centrum paliativní péče nabízí také podporu s prezentací zprávy ve vašem hospicu, případně v přemýšlení o tom, jak se získanými daty dále naložit.

Hospice zapojené v projektu získají za každý rok sběru individuální zprávu srovnávající jejich data s celkovými daty za ostatní hospice (váš hospic X všechny ostatní dohromady) + dokument obsahující anonymizované komentáře z dotazníků Zpětné vazby pozůstalých (takovou “Knihu přání a stížností”). Data poskytnutá hospici budou zároveň využita pro tvorbu kolektivní veřejně dostupné závěrečné zprávy, která popisuje trendy v hospicové péči v ČR (vzor kolektivní zprávy naleznete v Příloze 4). Centrum paliativní péče bude tato hromadná data dále uchovávat a v anonymizované podobě v případě potřeby dále zpracovávat pro potřeby prezentací na konferencích, advokacie hospicové péče apod.

Kdy se to bude dít?

Hospice se do projektu zapojují alespoň na dva roky. 

První rok sběru začne v září 2023 a skončí v červnu 2024. Zpětná vazba pozůstalých i Karty pacientů se budou sbírat za klienty, kteří v hospici zemřeli od 1. 1.  2023 do 31. 12. 2023.* Zprávy z prvního roku sběru budou mít hospice k dispozici do konce roku 2024. 

Druhý rok sběru bude začínat 1. 7. 2024 a končit 30. 6. 2025 a bude pokrývat klienty zemřelé v hospici od 1.1. 2024 do 31.12. 2024. Závěrečné zprávy z druhého roku sběru budou mít hospice k dispozici do konce roku 2025.

*Proveditelnost synchronního sběru závisí na ochotě zapojených hospiců. Pokud během přípravné fáze (červenec - srpen 2023) zjistíme, že dosbírat zpětně karty pacientů je nereálné, budou se karty pacientů sbírat za období červen 2023 - 2024. Debata nad možnostmi sběru bude jedním z témat diskuzního webináře v pondělí 26. 6. 2023.

Kolik to stojí?

Účast v projektu za jeden domácí nebo lůžkový hospic je 35 tis. včetně DPH za jeden rok sběru. Pokud hospic poskytuje obě služby a chce obě do projektu zapojit, je cena 42 tis. včetně DPH za jeden rok sběru.

Zapojení do projektu je vhodnější pro větší hospice (více než cca 100 zemřelých klientů za rok), protože v jejich případě dává smysl statistické srovnání s celkem. Pokud je váš hospic výrazně menší, ale přesto se chcete do projektu zapojit, budeme rádi. V této limitované verzi je cena za spolupráci 5 tis včetně DPH, přičemž na konci každého roku sběru od nás získáte dokument s anonymizovanými komentáři ze Zpětné vazby pozůstalých a tabulky s daty z vašeho hospice (Karty pacientů + Zpětná vazba pozůstalých).

Jak se zapojit?

Pro zapojení do projektu stačí do 14. 7. vyplnit formulář, který najdete zde: https://forms.gle/J21qhX2rk5Fh8vJ17

Do konce července Vás kontaktujeme a pošleme Vám závaznou smlouvu o zapojení do projektu. Během srpna až začátku září pak proběhne zaškolení Vašich zaměstnanců do sběru dat. 

Pokud máte ještě nějaké otázky, napište na a.tuckova@paliativnicentrum.cz a my se s vámi co nejdříve spojíme.

Přílohy ke stažení

Příloha 1_Strukturální data
XLS / 216 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha 2_Karta pacienta
PDF / 40.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha 3_Zpětná vazba pozůstalých
PDF / 122.4 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha 4_Zpráva 21-22
PDF / 1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem