Aktualita

Vliv kontextuálních faktorů na péči v závěru života v českých domovech pro seniory

11/2/2020


Příspěvek je součást projektu MySupport Study a je umístěn na blogu na stránkách projektu.

Náš výzkumný tým je součástí projektu MySupport Study, jejímž cílem je implementovat edukační intervenci (FCDS - Family Carer Decision Support Intervention) do domovů pro seniory. Cílem této intervence je podpora rodinných příslušníků osob s demencí, kteří žijí v domovech pro seniory. Tato intervence byla původně vytvořena ve Velké Británii a v rámci této studie bude implementována do dalších zemí v Evropě (Irsko, Itálie, Nizozemí, Česká republika) a v Kanadě. Během tohoto procesu implementace je třeba brát v potaz kontextuální faktory v dané zemi, jako je fungování zdravotnického systému, úroveň rozvoje paliativní péče, ale i legislativní rámec. 

Na blogu této studie si můžete přečíst článek o kontextuálních faktorech, které ovlivňují rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory v České republice. Tento příspěvek připravila výzkumná pracovnice Centra paliativní péče Mgr. Karolína Vlčková na základě rozhovoru s ředitelem domova Sue Ryder a členem naší správní rady Ing. Mgr. Matějem Lejsalem.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem