Aktualita

Dopad paliativní péče poskytované na lůžkových odděleních v nemocničním prostředí: systematická přehledová studie literatury

9/30/2020


Systematická přehledová studie, na které spolupracoval náš výzkumný tým vychází v prestižním časopise BMJ Supportive & Palliative Care.

Na studii pracovali společně s MUDr. Elene Janberidze, PhD. z Oddělení gerontologie a paliativní medicíny na univerzitě v Tbilisi, která byla v Praze na 3. LF UK na půlročním studijním pobytu, výzkumní pracovníci Centra paliativní péče Mgr. Kristýna Poláková, PhDr. Martin Loučka, PhD. a prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. z Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK.

Systematická přehledová studie zahrnuje odborné články, které sledují efektivitu nemocniční paliativní péče a její dopad na pacienty a jejich rodiny, zdravotníky a nemocnice. Analýza zahrnutých článků identifikovala 28 proměnných, přičemž u 18 z nich byl prokázán pozitivní dopad intervence paliativního týmu v nemocničním prostředí. Jedná se např. o kontrolu bolesti a dalších příznaků, spokojenost s péčí, pokročilé plánování péče, eliminaci nepotřebných intervencí a náklady na zdravotní péči. Studie neprokázala vliv nemocniční paliativní péče na délku přežití pacientů a depresi. Nicméně paliativní týmy ve studiích, které depresi sledovali neměli k dispozici psychologa nebo psychiatra, který by mohl poskytnout pacientům psychoterapeutickou péči. Výsledná zjištění přehledové studie potvrzují pozitivní efekt paliativní péče poskytované hospitalizovaným pacientům v nemocničním prostředí.

Článek je bohužel za placenou bránou, ale je dostupný např. studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy přes online zdroje univerzitní knihovny. 

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem