Aktualita

400 sester, Eva Pavlová a slzy dojetí na pódiu: jaká byla první konference Sestry v paliativní péči?

3/4/2024


400 zdravotních sester a zástupců dalších profesí, které mají k jejich práci blízko, se v únoru sešlo na konferenci Sestry v paliativní péči v Kongresovém centru Olšanka v Praze. Šlo o první podobné setkání věnované právě sestrám. Profesi, která v paliativní péči zastává nezastupitelnou roli. První ročník jen potvrdill, že prostor, v němž sestry mohly diskutovat úskalí a výzvy své práce, zlepšovat své dovednosti a především sdílet zkušenosti s mnoha dalšími kolegyněmi, byl skutečně potřeba.

Je to za posledních 5 let nejpřínosnější konference, jaké jsem se zúčastnila. Kvitovala jsem, že mezi přednášejícími byly převážně zdravotní sestry a měly co předat. Velmi lidsky, a zároveň profesionálně.

Ze zpětné vazby ke konferenci.

Kolegyně prohlásila: ‘Jsem šťastná!’ Po tom všem shonu v práci nás čas na konferenci inspiroval a nabil energií, která je tolik potřeba.

Ze zpětné vazby ke konferenci.

Sestřičky si připravené přednášky, panelové diskuze i workshopy moc užily, načerpaly zde spoustu nových podnětů a informací, díky kterým můžeme ještě lépe poskytovat naší péči a porozumět nebo pomoci rodinám a pacientům, kteří se na náš hospic obrátí.

Hospic svaté Hedviky, Kladno

To je několik z mnoha převážně pozitivních ohlasů, které od účastnic, účastníků a máme. Naším záměrem bylo nabídnout široké spektrum témat, ale také formátů (panelové diskuse, přednášky, praktické workshopy), aby se sestry necítily po celodenním programu zahlcené. 

O více než důstojné zahájení se postarala první dáma Eva Pavlová. Sestrám přišla poděkovat za jejich práci a zároveň za příkladnou péči a inspirativní přístup jednu konkrétní ocenila. Na konferenci byla totiž poprvé udělena cena Cicely Saunders pojmenovaná po zakladatelce moderního hospicového hnutí, známé pro svou houževnatost a osvícený přístup. První laureátka ceny, Iva Valerová z Mobilního hospicu Anežky České v Červeném Kostelci, by si s ní v tomto směru jistě rozuměla.

Ivu jen tak něco nezastaví. Vždy jedná v zájmu dobra. Je to pionýr, partyzán, jde do toho srdcem a nenechá se zviklat. Je to nadšenec, průkopník a člověk na správném místě,” říkají o ní kolegové.

A právě inspiraci a nové poznatky mohly sestry na konferenci nabírat ve velkém. V průběhu dne si poslechly mimo jiné příspěvek Ondřeje Slámy z Masarykova onkologického ústavu o trendech v paliativní sedaci, Dagmar Pelcová a Jana Strnadová z Hospicu svatého Štěpána sdílely zkušenosti a kazuistiky ohledně komunikace s pacienty z různých kulturních prostředí, advokátka Barbora Steinlauf a sestra z paliativního týmu Thomayerovy nemocnice Jana Šrámková přiblížily, jaké jsou možnosti a limity sester při sdělování závažných zpráv. 

Panelové diskuse jsme věnovali tématům vzdělávání sester v paliativě, reflexe dlouholetých zkušeností v oboru a také sebepéči. Publikum mohlo vznášet dotazy v průběhu celé konference online prostřednictvím aplikace Slido. Během diskusního bloku “Co mi dala paliativní péče” tak panelistkám začaly přicházet dojemné příspěvky o tom, jak inspirovaly přímo ženy sedící v sále. 

 

„Mě k práci v mobilním hospicu přivedla paní Anna Krutská, která teď sedí za mikrofonem a chodila k nám domů, když mi umírala sestra. Bylo to úžasné, nádherné.”

„Chtěla bych poděkovat paní Markové a Krutské. Díky tomu, že jsem vás jako dospívající videla v dokumentech a byla uchvacena- ted delam hospicovou sestru.”

„Chtěla bych poděkovat staniční sestře Lence Novákové, za celý jejich kolektiv na hematoonkologii. V roce 2015 byla mé dceři sdelena diagnóz aakutní lymfoblastická leukémie. Respekt❤ ”

 

 

Paralelně s hlavním programem probíhaly také praktické workshopy  - jeden zaměřený na komunikaci s pacientem a jeho rodinou v obtížných situacích, druhý (v režii organizace Sdílení) na zásadní moment, kdy domácí hospic navazuje kontakt s novým pacientem. 

O pauzách byly sestrám kromě bohatého cateringu, výběrové kávy (firma 2x2 ji jako poděkování dodala za polovinu běžné ceny) nebo fotokoutku k dispozici stánky komerčních i neziskových vystavovatelů, kteří sestry seznámili s paletou projektů, služeb i produktů zajímavých pro pacienty i zdravotnické profesionály samotné. 

Informací během konference proteklo opravdu mnoho. Většina témat byl náročná. My pořadatelé čelící různým výzvám pilotního ročníku jsme nebyli v klidu do poslední minuty. Přesto se s účastníky a účastnicemi shodneme na jednom - energie, otevřenost, chuť společně sdílet a radost z uznání, které se tu sesterské profesi dostává, byla všudypřítomná. Bylo nám velkou ctí pro ně tento prostor otevřít a už teď víme, že to nebylo naposledy. 

Více fotek z konference si můžete prohlédnout na naší stránce na Facebooku

 

Děkujeme hlavnímu partneru konference, Nadaci rodiny Vlčkových, bez jejíž podpory by konference neproběhla v takové podobě, jak ji účastníci zažili.

Děkujeme i všem dalším komerční i neziskovým partnerům: Cesta domů, Pallium, Srdcem Robinson, Zlatá rybka, Koruna pro Vrbu, Linet, Hartmann, 2PServis

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem