Unikátní konference

Spolupráce v paliativní péči

Městská část Praha 10 a Centrum paliativní péče Vás srdečně zvou na celodenní setkání organizací i jednotlivců, poskytujících sociální a zdravotní služby lidem s vážnou, život ohrožující nemocí a jejich rodinám (nejen) v Praze 10.

9/19/2018 Konferenční centrum GreenPoint

Anotace

Konference je součást komplexního rozvoje paliativní péče na území městské části Praha 10. Jejím cílem je umožnit poskytovatelům relevantních zdravotních a sociálních služeb vzájemné seznámení a porozumění možnostem spolupráce. Díky propojení služeb, navázání kontaktů a prohloubení spolupráce mezi organizacemi se zlepšuje dostupnost paliativní péče nejen pro občany Prahy 10. Na konferenci budou představeny aktuální možnosti zajištění různých forem paliativní péče, zahraniční experti představí modely spolupráce v paliativní péči ve Velké Británii a Rakousku. Budeme diskutovat o problémech v této oblasti a společně hledat jejich řešení.
 

Konferenci připravují zástupci odboru sociálního Úřadu městské části Praha 10 a Centra paliativní péče, z.ú.
Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro sociální věci městské části Praha 10
Akce je garantována a akreditována Českou lékařskou komorou, dle Stavovského předpisu č. 16. 

Členové organizačního výboru

Bc. Pavel Petřík (OSO MČ Praha 10), Mgr. Petra Jonášová (OSO MČ Praha 10), PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (CPP), Bc. Viera Ivanovová (CPP)

Členové programového výboru

Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro sociální oblast, MČ Praha 10
PhDr. Martin Loučka, Ph.D., ředitel, Centrum paliativní péče

Program

9:00 – 9:15

zahájení
prim. MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP
Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro sociální oblast, MČ Praha 10

9:15 – 9:30

Rozvoj paliativní péče v Praze 10
Mgr. Petra Jonášová, Bc. Pavel Petřík – sociální odbor ÚMČ P10 

9:30 – 10:30 Možnosti a limity péče o pacienty v závěru života – interaktivní workshop

Interaktivním workshopem budeme definovat nejčastější překážky při poskytování paliativní péče.

10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 – 12:00

příběh paní Jany
komentovaná kazuistika

12:00 – 13:30

oběd

13:30 – 14:00

Jak mluvit o paliativní péči
PhDr. Martin Loučka PhD., MUDr. Adam Houska – Centrum paliativní péče

14:00 – 15:00

Zahraniční inspirace: Spolupráce služeb při zajištění paliativní péče
MUDr. Radka Klezlová, Walsall Healthcare NHS Trust, Velká Británie
MUDr. Zdeněk Bystřický, nemocnice Mistelbach, Rakousko

15:00 – 15:30 přestávka
15:30 – 16:30

Jak zlepšit dostupnost a kvalitu paliativní péče?
panelová diskuze
Výstupy celého dne budou diskutovat odborníci: Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Irena Závadová, Ing. Richard Černý, MUDr. Martin Havrda

16:30 závěr konference

 

Termíny a registrace

Calendar icon

19. září 2018 Praha, Dvouletky 529

Hlásit se je možné do 9. 9. 2018
Information icon

Cena: 200 Kč s DPH (cena obsahuje občerstvení včetně oběda)

Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10 (mapa zde)

Kapacita: 150 míst

Za podporu děkujeme konferenčnímu centru GreenPoint, které pro konferenci poskytlo své prostory.

logo GreenPoin

Vystupující

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

MUDr. Radka Klézlová

MUDr. Radka Klézlová

Radka Klézlová se v minulosti věnovala převážně Angiologii a interní medicíně. Pracovala v Nemocnici Na Homolce, na II. Interní klinice VFN a později v ÚVN Praha. V roce 2005 následovala manžela do Velké Británie, kde plánovala ve své práci pokračovat. Avšak zjistila, že angiologie ve Velké Británii jako specializace neexistuje a interní lékařství slouží pouze jako základ pro specializaci další.   Rozhodla se proto nastoupit jako sekundární lékařka na Geriatrii, kde doufala, že bude moci uplatnit své angiologické zkušenosti.  Zde se setkala s paliativní medicínou, která ji velmi zaujala, a rozhodla se proto v tomto oboru dále specializovat. 
Po zkušenostech s prací v několika hospicích získala Národní tréninkové číslo a následně absolvovala čtyřletý tréninkový program v paliativní medicíně, který úspěšné ukončila v květnu 2012. V červnu 2012 získala permanentní pozici jako Konzultantka Paliativní medicíny ve Walsall Healthcare NHS Trust a v současné době se věnuje zejména práci v komunitě a ve Walsall Manor Hospital. 

Mgr. Ondřej Počarovský

Mgr. Ondřej Počarovský

Vzděláním speciální pedagog a adiktolog, pracuje 25 let v oblasti adiktologických a sociálních služeb a prevence rizikového chování. Absolvoval psychoterapeutický výcvik, výcvik v rodinné systemické terapii psychosomatických poruch a výcvik v integrativní supervizi ČIS. Byla mu přiznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez dohledu. Absolvoval několik studijních pobytů v Nizozemsku a Velké Británii. Je členem společnosti pro rodinnou terapii SOFT, členem Českého institutu pro supervizi, členem České asociace adiktologů, členem Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací odborné způsobilosti a členem protidrogové komise Rady hl. města Prahy. V současnosti zastává funkci člena rady MČ Prahy 10 pro školství, sociální oblast a zdravotnictví. Mimo to stále aktivně pracuje jako rodinný terapeut a ředitel nestátní neziskové organizace.

MUDr. Zdeněk Bystřický

MUDr. Zdeněk Bystřický

Zdeněk Bystřický, anesteziolog a paliatr, byl prvním ředitelem Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kde také působil jako vedoucí lékař. Absolvoval studium paliativní medicíny na University of Cardiff. Pracoval jako člen expertní skupiny pro tvorbu Doporučení rady Evropy o rozvoji paliativní péče za Českou republiku. Od roku 2010 působí jako anesteziolog a a paliatr ve státní nemocnici Mistelbach-Gaenserndorf.