Unikátní konference

Odpolední sympozium perinatální paliativní péče v ÚPMD

Ústav pro péči o matku a dítě ve spolupráci s Centrem paliativní péče vás srdečně zve na odborné sympozium věnující se tématu perinatální paliativní péče.

1/2/2020 Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4

Anotace

Hlavním tématem sympozia pořádaného v jednom z největších perinatologických center v České republice je otevření problematiky rozvíjející se perinatální paliativní péče a přiblížení její aktuální podoby ve světě a v České republice. Společným cílem přednášek a doplňujících kazuistik bude nejen sdílení dobré praxe, ale i propojení různých oblastí perinatální paliativní péče. 

Program

14:00 Zahájení, úvodní slovo
Zuzana Staníčková
14:00 - 15:25 Perinatal Hospice and Palliative Care: Past, Present and Future
Amy Kuebelbeck
15:40 - 16:10 Co je nového v péči o rodiče po perinatální ztrátě?
Zuzana Hrušková, Kateřina Ratislavová
16:10 - 16:25 Perinatální kazuistika s tématem limitace péče
Mahulena Exnerová
16:30 - 16:40 Kazuistika s tématem perinatální paliativní péče
Jan Hálek
16:40 - 16:50 Jak komunikovat s dětmi o smrti
Sylvie Stretti
16:50 - 17:00 Předávání dětí z nemocnice po narození do domácího hospice a jaké jsou naše možnosti
Jitka Kosíková
17:00 - 17:30 Diskuze, rozloučení

 

Termíny a registrace

Calendar icon

2. ledna 2020 ÚPMD, Podolské nábřeží 157, Praha 4

Information icon

Registrace na sympozium je bezplatná, kapacita je omezená.

 

Přednášející

Amy Kuebelbeck

Amy Kuebelbeck

Amy Kuebelbeck je nezávislá novinářka a bývalá reportérka a editorka The Associated Press a dalších mediálních agentur. Je autorkou knihy A Gift of Time: Continuing Your Pregnancy When Your Baby's Life Is Expected to Be Brief, publikovanou nakladatelstvím Johns Hopkins University Press, která v mnoha amerických nemocnicích slouží jako základní výukový text pro tuto problematiku. Amy Kuebelbeck sama prožila perinatální ztrátu a tuto svou zkušenost popsala v autobiografické knize Waiting with Gabriel: A Story of Cherishing a Baby's Brief Life. Je editorkou webového portálu PerinatalHospice.org, který od roku 2006 poskytuje komplexní informace o perinatální paliativní péči a jako přední odbornice na toto téma přednášela po celém světě.

Mgr. Kateřina Ratislavová, PhD.

Mgr.Kateřina Ratislavová, PhD.

Porodní asistentka a odborná asistentka FZS ZČU Plzeň. Věnuje se vzdělávání porodních asistentek a zdravotníků v oblasti psychologického přístupu ke klientkám a komunikaci ve zdravotnictví. Tématem péče o rodiče po perinatální ztrátě se zabývala dlouhodobě a poskytuje poradenství rodinám po perinatální ztrátě. Je autorkou publikace Perinatální paliativní péče určené pracovníkům pomáhajících profesí, kteří pečují o truchlící rodiče.

MUDr. Jan Hálek, PhD.

MUDr. Jan Hálek, PhD.

Pracuje jako neonatolog a dětský neurolog ve FN Olomouc. Mimo jiné se věnuje problematice dětské paliativní péče, pracuje jako lékař dětského týmu mobilního hospice Nejstesami Olomouc, je členem Nemocničního paliativního týmu FN Olomouc, lektor kurzů dětské paliativní péče ICPCN. 

Mgr. Zuzana Hrušková

Mgr. Zuzana Hrušková

Psychoterapeutka, lektorka a krizová interventka, spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Praze. Často pracuje s rodiči, kteří přišli o dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Je členkou odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti.  Společně s Kateřinou Ratislavovou vede již pátým rokem kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě ve spolupráci s Dlouhou cestou, z.s. a Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni. Společně napsaly knihu Psychosociální podpora při úmrtí miminka (Průvodce pro učitele pomáhajících Profesí), která vychází na konci roku 2019.

prim. MUDr. Mahulena Exnerová

prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Předsedkyně sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP a primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice, jehož ojedinělou a specifickou součástí je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP). Od listopadu 2014 pracuje jako externí pediatr domácího hospicu Cesta domů. 

Mgr. Jitka Kosíková

Mgr. Jitka Kosíková

Vedoucí domácího hospice sv. Michaela v Poličce, všeobecná a dětská sestra, spolupracovnice Lékařů bez hranic. Své zdravotnické vzdělání završila studiem na edinburské univerzitě Napier. V letech 2017-2020 koordinovala dětský tým v domácím hospici Cesta domů. V minulosti pracovala na odděleních ARO FN Motol, Fakultní Thomayerově nemocnici, v zahraničí v Saudské Arábii na intenzivní péči dětské kardiochirurgie.  Od roku 2010 spolupracuje s Lékaři bez hranic a absolvovala řadu misí na Blízkém východě, Asii i Africe. Je členkou  výboru Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny, od roku 2020 členkou Dětské pracovní skupiny EAPC. Je lektorkou kurzu dětské paliativní medicíny ICPCN. Absolvovala zahraniční stáže ve Velké Británii i v dětské nemocnici ve Filadelfii CHOP, kde měla možnost zažít si kurz VitalTalk pro sestry. Aktivně přednáší. 

Mgr. Sylvie Stretti

Mgr. Sylvie Stretti

Terapeutka. Lektorka. Zakladatelka poradny Vigvam z.ú.. 
Vystudovala obor Psychosociální studia - Husitská teologie na Husitské teologické fakultě UK v Praze, kde dále přednáší předměty sociální práce, krizové intervence a sociální diagnostiky a poradenství. Je absolventkou terapeutického výcviku v Systemické rodinné terapii. Vede kurzy zaměřené na komunikaci, krizovou intervenci, soft skills dovednosti apod. pro neziskové organizace, školská a zdravotnická zařízení. S Církví československou husitskou spolupracuje jako externí duchovní, dříve i jako nemocniční duchovní např. ve FN Motol.
 

MUDr. Zuzana Staníčková

MUDr. Zuzana Staníčková

Zuzana Staníčková pracuje jako lékařka novorozeneckého oddělení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Od roku 2016 se věnuje i následné dlouhodobé péči o novorozence s perinatální zátěží v rizikové poradně a implementaci vývojové péče. Od roku 2019 se zabývá rozvojem perinatální a neonatální paliativní péče, koordinuje projekty cílené na její zlepšení nejen na domovském pracovišti, které jsou podpořeny nadačními fondy AVAST, Nadací rodiny Vlčkových a ABAKUS. Je členkou koordinační skupiny pro implementaci Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a členkou výboru Dětské paliativní medicíny ČPS JEP.