Unikátní komunikační kurz

Komunikace závažných zpráv

Intenzivní trénink sdělování závažných zpráv pro lékaře, připravený ve spolupráci se společností VitalTalk z USA. Oba lektoři jsou světově uznávaní experti na téma komunikace s vážně nemocnými pacienty.

7/19/2018. – 7/21/2018 Praha

Anotace

Sdělování závažných zpráv, například o nepříznivé diagnóze nebo prognóze, patří mezi nejtěžší úkoly každého lékaře. Zároveň se jedná o dovednost, která může být do velké míry rozvíjena tréninkem, zpětnou vazbou a osvojením specifických komunikačních technik. Společnost VitalTalk tvoří lékaři různých odborností, kteří patří mezi přední americké odborníky na paliativní péči a komunikaci s vážně nemocnými pacienty a jejich rodinami.

Kurz je rozdělen na dvě části

Jednodenní kurz

První den kurzu je otevřen všem, kteří mají zájem o toto téma. Intenzivní workshop, založený na praktických ukázkách a cvičeních. Je možné registrovat se pouze na tento první den.

Pokročilý kurz

Zájemci o hlubší proniknutí do tématu a zejména ti, kteří by chtěli nabyté znalosti a dovednosti dále předávat svým kolegům nebo studentům, mohou využít registrace na celý třídenní blok. Ten bude obsahovat více cvičení a reflexe, zaměřené na efektivní metody výuky komunikačních dovedností v kontextu závažného onemocnění.

Předpokládá se schopnost rozumět a aktivně se účastnit konverzace v angličtině, která bude vyučovacím jazykem. Oba lektoři jsou zvyklí pracovat v multikulturním prostředí a anglická gramatika se nebude známkovat, nicméně alespoň základní schopnost vést rozhovor v angličtině je nezbytná.

Možnost absolvovat tento kurz v Praze za těchto podmínek je zcela výjimečná příležitost. Kurz se realizuje díky iniciativě lékařů/paliativního týmu z FN Motol a štědré podpoře Nadačního fondu Avast, který uhradil 80 procent nákladů.

Program

Kurz bude probíhat od 8:30 do 17:30 každý den, včetně přestávek a pauzy na oběd. Oběd bude připravený na místě.

Informace

Jednodenní kurz

19. 7. 2018 – Praha, místo konání bude upřesněno

Cena: 5 000 Kč s DPH (v ceně je také občerstvení a oběd)

Zájemci pošlete do 12. 5. 2018 svoje jméno, příjmení, pracovní pozici a název pracoviště na e-mail vitaltalk@paliativnicentrum.cz.

K dispozici je pouze 6 míst. Vzhledem k velkému počtu zájemců budou účastníci kurzu určeni losem, který provede správní rada Nadačního fondu Avast. Výsledky losování budou oznámeny všem zaregistrovaným zájemcům nejpozději 21. 5. 2018.


Pokročilý kurz

19. – 21. 7. 2018 – Praha, místo konání bude upřesněno

Cena: 10 000 Kč s DPH (v ceně je také občerstvení a obědy)

K dispozici pouze 8 míst. Vzhledem k velkému počtu zájemců je na účast v tomto kurzu vypsáno výběrové řízení. Pošlete prosím svůj životopis a motivační dopis, ve kterém maximálně na jednu stranu A4 v angličtině popište, proč se chcete kurzu účastnit a jak byste jej chtěli využít ve své budoucí práci. Oba dokumenty zašlete do 12. 5. 2018 na e-mail vitaltalk@paliativnicentrum.cz.

Komise složená ze zástupců Nadačního fondu Avast a České společnosti paliativní medicíny oznámí výsledky výběru nejpozději 21. 5. 2018.

Přednášející

Robert Arnold, MD

Robert Arnold, MD

Profesor paliativní péče a lékařské etiky na University of Pittsburgh a přednosta tamější paliativní kliniky. Celou svou kariéru se věnuje výuce a výzkumu komunikace v emočně a eticky komplikovaných situacích. Společně s Tony Backem a Jamesem Tulsky vytvořil vzdělávací metodu VitalTalk pro vzdělávání lékařů zejména onkologů, intenzivistů, paliativních specialistů a nefrologů. V minulosti byl prezident Americké společnosti bioetiky a humanitních věd v medicíně a Americké akademie hospicové a paliativní medicíny.

Anthony Back, MD

Anthony Back, MD

Onkolog, pracující ve Fred Hutchinson Cancer Research Center a profesor medicíny na University of Washington, kde vede centrum excelence v paliativní péči. Jeho inovativní projekty, zaměřené na zlepšování komunikačních dovedností lékařů, byly podpořeny prestižními granty National Cancer Institute, Livestrong Foundation, Arthur Vining Davis Foundation, and Robert Wood Johnson Foundation. S Robertem Arnoldem a Jamesem Tulsky napsal oblíbenou učebnici komunikace pro lékaře Mastering Communication with Seriously Ill Patients: Balancing Honesty with Empathy and Hope, kterou vydalo nakladatelství Cambridge University Press.