Unikátní konference

Jak se pozná dobrá paliativní péče?

Zveme Vás na konferenci o tom, jak měřit dopad a efektivitu paliativní péče. Zvaní jsou všichni, kteří přemýšlí o tom, jak se jejich organizaci daří plnit své poslání a nechtějí se spokojit jen s děkovnými dopisy.

10/7/2019 Velkopřevorský palác, Praha – Malá Strana

Anotace

Paliativní péče se v současnosti dynamicky rozvíjí. Každý rok přibývají poskytovatelé, mění se financování, o paliativní péči se mluví i tam, kde byl závěr života ještě před pár lety tabu. Zároveň čím dál více narůstá potřeba vyznat se v tom, zda poskytovaná péče odpovídá standardům, jestli je poskytována efektivně a zda umíme skutečně říci, zda a v čem pacientům a jejich blízkým pomáhá. Na naší unikátní konferenci se budeme právě těmto tématům věnovat.

Díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota přivítáme jako hlavního řečníka profesorku Fliss Murtagh, která patří mezi největší světové odborníky na hodnocení paliativní péče. V dalším programu pak budou představeny aktuální projekty z České republiky, které se této problematice věnují.

Termíny a registrace

Calendar icon

7. října 2019 Velkopřevorský palác (Rytířský sál), Velkopřevorské nám. 485/4, 118 00 Malá Strana

Information icon

Cena: 800 Kč (s DPH) za osobu. V ceně je simultánní tlumočení zahraničních přednášek a občerstvení včetně oběda.

Registrovat se můžete do 30. září 2019

 

Program

9:00 registrace
coffee break
10:00 zahájení, přivítání
Ing. Tomáš Doležal, předseda správní rady Nadace Jistota
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
10:10 Hodnocení paliativní péče: proč, co a kdy
Professor Fliss Murtagh
přednáška bude v angličtině, tlumočení bude zajištěno
11:00 Jak funguje nástroj Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS)
Professor Fliss Murtagh
přednáška bude v angličtině, tlumočení bude zajištěno
12:00 oběd
13:00 IPOS-cz - Proces adaptace IPOS do českého prostředí
Mgr. Karolína Vlčková
13:20 End of Life Care Informační systém (Elfis) - Analýza systému péče na Vysočině
Mgr. Jan Švancara
13:40 Systémové hodnocení hospicové péče
Mgr. Lucie Žáčková
13:55 Národní datová základna paliativní péče
Mgr. Jan Švancara
14:15 diskuze
14:30 coffee break
15:00 Reportování nemocniční paliativní péče: inspirace z USA
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
15:20 Tvrdá data nebo srdce na dlani?
panelová diskuze o významu a užitečných formách měření v paliativní péči
16:00 závěr konference, prostor pro neformální setkání

Sympozium se koná díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota.

Akci pořádáme v krásných prostorách Velkopřevorského paláce díky podpoře Nadačního fondu Avast.

Přednášející

Professor Fliss Murtagh

Professor Fliss Murtagh

Profesorka paliativní péče na lékařské fakultě Hull University v Anglii. Deset let pracovala jako praktický lékař, poté se specializovala na paliativní medicínu. Dnes vede rozsáhlý výzkumný program, ve kterém se zaměřuje na hodnocení paliativní péče a spolupracuje s King's College v Londýně, kde se podílela na tvorbě hodnotící škály IPOS. Profesorka Murtagh stále klinicky působí jako konzultantka paliativní medicíny pro fakultní nemocnice v rámci Hull University Teaching Hospitals NHS Trust a dlouhodobě se věnuje problematice paliativní péče v nefrologii.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V současné době se v Centru paliativní péče zaměřuje na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí rovněž jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Mgr. Jan Švancara

Mgr. Jan Švancara

Datový analytik, pracující na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. S kolegy vytvořil interaktivní datový portál Národní datová základna paliativní péče (paliativnidata.cz) a spolupracuje na programu ELFis, který shromažďuje data o péči v závěru života v Kraji Vysočina.

Mgr. Lucie Žáčková

Mgr. Lucie Žáčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, vystudovala sociologii a demografii na UK. Zabývá se vnímáním smrti a umírání laickou i odbornou veřejností. V rámci svého předchozího působení v agentuře STEM/MARK realizovala na toto téma několik výzkumů veřejného mínění v ČR i v SR. Nyní se postgraduálně vzdělává v oboru sociální práce na Fakultě humanitních studií UK. Ve své práci se zaměřuje na metody evaluace a měření kvality paliativní a hospicové péče. 

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Je lékařkou specialistkou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína. Paliativní medicíně se věnuje přes deset let, nejprve v prostředí intenzivní péče a později jako samostatné specializaci v celém spektru oboru. V roce 2014 obhájila disertační práci v oboru Bioetika. V roce 2016 spolu s MUDr. Ondřejem Kopeckým založila Centrum podpůrné a paliativní péče při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN.