Mezinárodní sympozium

III. odborné sympozium paliativní péče v domovech pro seniory

Třetí seminář s českými lektory a zahraničním hostem bude věnován etickým otázkám, které vyvstávají při poskytování paliativní péče v domovech pro seniory.

5/31/2018 České velkopřevorství, Praha – Malá Strana

Anotace

Pojem paliativní péče v domovech pro seniory již není neznámou. Péče se rozvíjí v mnoha domovech a pracovníci se tak setkávají s dilematy, které provází poskytování paliativní péče. Kdy je ten správný čas ukončit kurativní léčbu a dál pokračovat paliativním přístupem? Jaké jsou limitace péče v závěru života a jak s nimi pracuje praktický lékař domova pro seniory?  Etické dilemata přináší i péče o pacienty s demencí, kterými se bude zabývat profesor Kevin Brazil z Queen's University v Belfastu.

Na sympozium plné otázek a odpovědí vás srdečně zveme.

III. odborné sympozium paliativní péče v domovech pro seniory podpořil Nadační fond Avast.

Termíny a registrace

Calendar icon

31. 5. 2018 Praha

hlásit se můžete do 24. 5. 2018
Information icon

Místo konání: Velkopřevorské náměstí 4 Praha 1 – Malá Strana (mapa zde)
Cena: 1 500 Kč s DPH

Program

9:00 – 10:00 registrace
10:00 – 10:15 zdravice
10:15 – 11:15 prof. Kevin Brazil – Queens univerzity Belfast
Plánovaní budoucí péče v domovech pro seniory
11:15 – 11:45 Ing. Mgr. Matěj Lejsal – ředitel Domova Sue Ryder 
Hledání hranice potřeby obyvatele a možností organizace při péči v závěru života
11:45 – 12:15 diskuse
12:15 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:45 prof. Kevin Brazil
Etické otázky při poskytování paliativní péče pacientům s demencí
14:45 – 15:15  MUDr. Irena Závadová – primářka Cesty domů
Přechod mezi kurativní a paliativní léčbou a etická dilemata s tím spojená
15:15 – 15:30 diskuse
15:30 – 16:00 přestávka s občerstvením
16:00 – 16:30 MUDr. Kateřina Nová – praktická lékařka Domov důchodců Sušice 
Praktický lékař a limitace péče v domovech pro seniory
16:30 – 17:00 JUDr. Barbora Vráblová 
Limitace péče z pohledu práva
17:00 – 17:30 diskuse

Vystupující

Kevin Brazil

prof. Kevin Brazil

Kevin Brazil je profesorem paliativní péče na Queen's University Belfast ve Velké Británii. Na této univerzitě působí také v Centre for Evidence and Social Innovation, kde je vedoucím pro chronická onemocnění a paliativní péči. Jeho výzkum je zaměřen na strukturu, proces a výsledky při poskytování kvalitních služeb pro pacienty v závěru života a jejích rodiny. Zkoumá, jak osobní, sociální a environmentální faktory ovlivňují péči. Zabývá se specifickým přístupem paliativní péče u pacientů s demencí a významem plánovaní včasné péče o tyto nemocné a jejich rodiny.

Matěj Lejsal

Mgr. et Ing. Matěj Lejsal

Matěj Lejsal pracuje od roku 2006 jako ředitel Domova Sue Ryder. Vystudoval obor podniková ekonomika a management na VŠE v Praze a obor sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově. Vedle manažerské praxe vyučuje na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS Univerzity Karlovy. Věnuje se systémům sociálních a zdravotních služeb, je členem expertních skupin při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

Primářka domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a jedna z hlavních osobností paliativní péče v Česku. Významně se podílela na prosazení mobilní specializované paliativní péče do systému úhrady ze zdravotního pojištění. V r. 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny. Pracovala na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Klinice nefrolgie IKEM v Praze a na Klinice gastroenterologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

MUDr. Kateřina Nová

MUDr. Kateřina Nová

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze, získala specializaci v oboru interního lékařství 1. stupně a specializaci 1. stupně v oboru všeobecné lékařství, v současnosti se připravuje k atestaci z paliativní medicíny. Od roku 2006 pracuje, jako praktická lékařka pro dospělé v Sušici Od roku 2011 souběžně zajišťuji lékařskou péči v Domově důchodců v Sušici. Aktivně se podílí na rozvoji všeobecné paliativní medicíny v regionu, je členkou komise pro komunitní plánování, pořádá každoroční pravidelné přednášky o zdraví pro laickou veřejnost.

JuDr. Barbora Vráblová, MA

JUDr. Barbora Vráblová, MA

Barbora Vráblová se dlouhodobě zabývá medicínským právem. Pracuje v advokátní kanceláři Mgr. MUDr. Dagmar Záleská specializující se na tuto oblast. Medicínské právo přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje doktorát, v rámci něhož se zaměřuje na právo v paliativní péči.