Online webinář

Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Psycholog, působí v organizaci Diabasis a FOD Klokánek

6/21/2018 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Zážitky sdílené smrti (shared death experiences) patří spolu se zážitky blízké smrti (near death experiences) a vizím na úmrtním loži (death bed visions) k mimořádným prožitkům souvisejícím se smrtí a umíráním. Oproti prožitkům blízké smrti však zážitky sdílené smrti neprožívá osoba v průběhu klinické smrti, ale zdravotnický personál v souvislosti s procesem umírání pacientů, případně i pečující osoby u úmrtního lože blízkých. Oproti dalším zážitkům podobného druhu je výzkum zážitků sdílené smrti zatím v počátcích.

Cílem semináře bude představení těchto zkušeností a popis základních elementů, které tyto prožitky nejčastěji provázejí, především ale sdílení výstupů a kazuistik z několikaletého výzkumu těchto prožitků u zdravotnického personálu a doprovázejících osob v ČR.

Lektorka

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Vystudovala  jednooborovou psychologii na FF UPOL a sociální práci na FF UK. Zajímá se o rozšířené stavy vědomí a transpersonální psychologii, věnuje se výzkumu zážitků sdílené smrti, který obhájila v rámci své diplomové práce na katedře psychologie UPOL. O prožitcích sdílené smrti přednášela v roce 2017 společně s Dr. Raymondem Moodym.  Je psycholožkou v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek na Praze 8, kde vykonávala v uplynulých 8 letech i funkci ředitelky, dlouhodobě se věnuje týraným, opuštěným a zneužívaným dětem. Působí v organizaci Diabasis, má zkušenosti s prací na krizových linkách, především s klienty v akutní krizi a lidmi s duševním onemocněním.

Termíny a registrace

Calendar icon

21. června 2018 online

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Videozáznam