Online webinář

To nejlepší z EAPC 2021

Mgr. Karolína Vlčková, Mgr. Anna Tučková

výzkumné pracovnice Centra paliativní péče

11/9/2021 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Online formou proběhl 6. - 8. října 17. ročník světového kongresu Evropské asociace paliativní péče a my jsme byli opět u toho.

Výběr toho nejzajímavějšího z konference EAPC pro vás připravuje celý výzkumný tým Centra paliativní péče, jehož členové se profilují v nejrůznějších oblastech lidského bádání od medicíny přes psychologii až po sociologii. Výběr bude opravdu pestrý.

Webinářem Vás provedou výzkumné pracovnice Karolína Vlčková a Anna Tučková

Videozáznam

Termíny a registrace

Calendar icon

9. 11. 2021 online

registrace končí 9. 11. v 10:00

Lektoři

Výzkumný tým CPP

Výzkumný tým CPP

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice a psycholožka se zaměřením na paliativní péči a gerontopsychologii. Dlouhodobě se věnuje metodologii a využití dotazníků, podílela se na standardizaci několika neuropsychologických metod a připravila českou verzi dotazníku IPOS na měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Vyučuje také na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Studuje doktorské studium na 1. LF UK a ve své disertační práci se zabývá prognostickým uvědomováním u pacientů s onkologickým onemocněním.

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom. Odkaz vám zašleme v den konání webináře. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse. Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, muže při vstupu do webinářové místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).

Děkujeme!

Partnerem našich webinářů je společnost Livesport.