Online webinář

Perinatální paliativní péče

Mgr. Kateřina Ratislavová

odborná asistentka Fakulty zdravotnických věd ZČU v Plzni

4/29/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Perinatální období je definováno jako období od viability plodu (od 24. týdne těhotenství), přes období porodu, do 7 dnů po narození dítěte. Toto období tedy vymezuje oblasti paliativní péče zaměřené především na problematiku prenatálně diagnostikované život limitující vrozené vývojové vady u plodu, porod mrtvého miminka a časné novorozenecké úmrtí. Každá oblast perinatální paliativní péče má svá specifika, ale společným tématem je péče o truchlící rodiče, vytváření vzpomínek na miminko, které s rodiči strávilo jen velmi omezenou dobu, a budování respektu a úcty k „nenarozeným“ dětem.
Cílem semináře je seznámit účastníky se současnou podobou perinatální paliativní péče v České republice a ve světě. Přednáška je doplněna kazuistikami a výpověďmi rodičů, kteří prožili perinatální ztrátu.

Lektorka

Mgr. Kateřina Ratislavová

Mgr. Kateřina Ratislavová

Předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje a odborná asistentka Fakulty zdravotnických věd ZČU v Plzni. Dlouhodobě propojuje klinickou práci s výukou a výzkumem. Absolvovala řadu stáží a kurzů v zahraničí, věnuje se také psychologickému poradenství a psychoterapii. Je autorkou učebnice Aplikovaná psychologie porodnictví a řady odborných článků v českých i zahraničních časopisech.