Online webinář

Paliativní sedace

Prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotního týmu mobilního hospice Cesta domů

10/27/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Paliativní sedace představuje ultimum refugium symptomové léčby umírajících pacientů. Jde o farmakologické navození sedace různé hloubky a také různé délky. Je indikována tam, kde se léčba symptomů provázejících nevyléčitelnou nemoc v jejím finálním průběhu nedaří nebo není dostupná v rozumném časovém horizontu a nemocný nesnesitelně trpí. Nejčastějšími indikacemi jsou dušnost a terminální delirium. Velmi specifickou situaci představuje takzvané existenciální utrpení, kde názory expertů nejsou zcela jednoznačné. Hlavními předpoklady k indikaci jsou jinak neřešitelné utrpení nemocného, prognoza v řádu hodin, nejvýše několika dnů a souhlas nemocného nebo jeho zástupců.

Lektorka

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

Primářka domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a jedna z hlavních osobností paliativní péče v Česku. Významně se podílela na prosazení mobilní specializované paliativní péče do systému úhrady ze zdravotního pojištění. V r. 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny. Pracovala na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Klinice nefrolgie IKEM v Praze a na Klinice gastroenterologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.