Online webinář

Paliativní sedace

Prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotního týmu mobilního hospice Cesta domů

2015-10-27 / webinář už proběhl

Video off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Paliativní sedace představuje ultimum refugium symptomové léčby umírajících pacientů. Jde o farmakologické navození sedace různé hloubky a také různé délky. Je indikována tam, kde se léčba symptomů provázejících nevyléčitelnou nemoc v jejím finálním průběhu nedaří nebo není dostupná v rozumném časovém horizontu a nemocný nesnesitelně trpí. Nejčastějšími indikacemi jsou dušnost a terminální delirium. Velmi specifickou situaci představuje takzvané existenciální utrpení, kde názory expertů nejsou zcela jednoznačné. Hlavními předpoklady k indikaci jsou jinak neřešitelné utrpení nemocného, prognoza v řádu hodin, nejvýše několika dnů a souhlas nemocného nebo jeho zástupců.

Lektorka

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

Vedoucí zdravotního týmu mobilního hospice Cesta domů, vede subkatedru paliativní medicíny na Institutu postgraduálního vzdělávání zdravotníků. Kromě péče o umírající a těžce nemocné se věnuje také přednáškové činnosti pro mediky, zdravotníky i laiky.