Online webinář

Když je pacient nezpůsobilý rozhodovat o zdravotní péči

Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, Praha

3/25/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

V současné době se v souvislosti poskytování zdravotní péče zdůrazňuje právo pacienta rozhodovat o zdravotní péči, která mu bude poskytnuta. Právo na autonomii a sebeurčení však předpokládá, že pacient je způsobilý o léčbě rozhodovat; v opačném případě pak zákony stanoví, kdo a za jakých okolností o další léčbě (za pacienta) rozhoduje.

Cílem webináře je seznámit účastníky s českou právní úpravou zástupného rozhodování, zejména s jejími problematickými aspekty. Součástí kurzu pak bude i právní analýza některých typických situací, ke kterým při léčbě nezpůsobilého pacienta může v praxi docházet, a jejich možných řešení, vč. z nich případně vyplývající právní odpovědnosti zdravotníka.

Lektorka

Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Helena Krejčíková se dlouhodobě zabývá medicínským právem - je vědeckým pracovníkem Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a odborným vědeckým pracovníkem Čestné rady České lékařské komory; současně působí i jako akademický pracovník Katedry trestního práva Policejní akademie ČR.