Online webinář

Historie a současné fungování společnosti Chevra Kadiša

Chaim Kočí

rituální správce Nového židovského hřbitova a Starého židovského hřbitova na Žižkově

12/14/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Představení historie a současného fungování zvláštní skupiny uvnitř židovské komunity, která má na starosti zajišťování sociálního zázemí pro její členy. Chevra se zabývá návštěvou nemocných, pomocí chudým a v neposlední řadě i starostí o umírající, přípravou tradičních židovských pohřbů a ochranou židovských hrobů. Přestože mnoho židovských obcí na našem území během historického vývoje opouštělo část své rituální praxe, oblast tradičního pohřbívání a starosti o pozůstalé právě díky kontinuálnímu fungování Chevry Kadiši nedoznala větších změn. Bude představena běžná židovská rituální praxe v přístupu k nemocným, umírajícím, zesnulým a truchlícím, tak je prováděna ve většině tradičních židovských komunit na celém světě.

Lektor

Chaim Kočí

Chaim Kočí

Chaim Kočí pracuje pro Židovskou obec v Praze jako zaměstnanec Pražského rabinátu na pozici Rituální správce Nového židovského hřbitova a Starého židovského hřbitova na Žižkově a dále na pozici mašgijach kašrut – rituální dozorce způsobilosti jídla pro konzumaci židovskou komunitou. Na pozici Rituálního správce hřbitovů zajišťuje koordinaci a faktické provedení židovských pohřbů na celém území ČR. Obstarávání pohřbů se věnuje kontinuálně od roku 2001. 
V současné době je předsedou společnosti Chevra Kadiša ČR