Online webinář

Etické poradenství ve zdravotnictví

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Ústav lékařské etiky, 3. LF UK

2015-2-24 / webinář už proběhl

Video off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Tento kurz představuje etické poradenství jako praktický a v České republice nový pohled na řešení eticky nepřehledných a komunikačně náročných situací ve zdravotnictví. Tento přístup je založen na speciálně vyškoleném pracovníkovi, který spolu s etickou komisí koordinuje řešení aktuálních komplikovaných etických případů, týkajících se například ukončování léčby, zavádění sondy PEG, a dalších. V zemích jako USA nebo Německo je již etické poradenství implementováno v řadě zdravotnických zařízení.

Úkolem etického poradce je mimo řešení konkrétních etických dilemat také vzdělávání personálu v etických otázkách a příprava strategií, které pomáhají konfliktním etickým situacím předcházet. Na semináři se budeme také věnovat nárokům kladených na ty, kdo etické poradenství poskytuji. To se týká nejenom vzdělání, ale i specifických dovedností a osobnostních charakteristik.

Lektor

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Odborník na lékařskou etiku, zabývající se tématem eticky komplikovaného rozhodování ve zdravotnictví. Čtrnáct let pracoval jako dětský lékař, v současnosti je odborný asistent Ústavu lékařské etiky 3.LF UK a vedoucí Centra pro aplikovanou etiku na KTF UK. Člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a člen výboru České společnosti paliativní medicíny. Aktivně publikuje a přednáší v ČR i zahraničí.