Online webinář

Etické poradenství ve zdravotnictví

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Ústav lékařské etiky, 3. LF UK

2/24/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Tento kurz představuje etické poradenství jako praktický a v České republice nový pohled na řešení eticky nepřehledných a komunikačně náročných situací ve zdravotnictví. Tento přístup je založen na speciálně vyškoleném pracovníkovi, který spolu s etickou komisí koordinuje řešení aktuálních komplikovaných etických případů, týkajících se například ukončování léčby, zavádění sondy PEG, a dalších. V zemích jako USA nebo Německo je již etické poradenství implementováno v řadě zdravotnických zařízení.

Úkolem etického poradce je mimo řešení konkrétních etických dilemat také vzdělávání personálu v etických otázkách a příprava strategií, které pomáhají konfliktním etickým situacím předcházet. Na semináři se budeme také věnovat nárokům kladených na ty, kdo etické poradenství poskytuji. To se týká nejenom vzdělání, ale i specifických dovedností a osobnostních charakteristik.

Lektor

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Zakladatel etického poradenství v České republice. Získal nejvyšší německou kvalifikaci v oblasti etického poradenství Ethikberater / Koordinator / Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), vedoucí Týmu pro etické poradenství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, předseda Sekce pro etiku v paliativní péči, člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, odborný asistent Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.