Online webinář

Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková

koordinátorka projektu Poradny Hořec ve FNOL

8/20/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Nemocní a jejich blízcí přicházejí do zdravotnických zařízení pro profesionální pomoc v řešení zdravotních obtíží, hledají ale také lidský přístup a porozumění. Tlak na vysoký výkon zdravotníků a jejich nedostatečný počet často vede k tomu, že na nemocné příliš mnoho času nemají. Že je třeba s nemocnými i jejich blízkými jednat s úctou a respektem k jejich jedinečnosti a neopomíjet žádné z jejich bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb, je jasné.

V tomto semináři budeme hovořit o tom, jak je možné se k této problematice postavit, jaká je praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc a jak v nemocnici spolupracují nemocniční kaplani se zdravotníky. Na základě této spolupráce a s podporou managementu nemocnice vznikl také unikátní projekt Poradna Hořec. Poradna poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé. Pro přiblížení fungování tohoto projektu budou použity kazuistiky a účastníci semináře získají přehled o základních zásadách poskytování nemocničního kaplanství i poradenství pro pozůstalé nejen na lokální (Olomouc), ale také celorepublikové úrovni.

Lektorka

Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková

Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková

Sestra Tobia M. Matějková je členkou České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc, 8 let jako všeobecná sestra na JIP 2. interní - gastroenterologické a hepatologické kliniky, 5 let jako nemocniční kaplan a poslední rok jako koordinátorka nemocničních kaplanů ve FNOL a koordinátorka projektu Poradny Hořec, která ve FNOL poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé. Spolupracuje na vzdělávání nemocničních kaplanů a edukaci zdravotníků v otázkách pastorační péče a péče o umírající a pozůstalé.