Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě a ČR

Sympozium pořádané

Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. 

a Výborem pro záležitosti Evropské unie, pod záštitou předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie, prof. RNDr. Václava Hampla, Dr.Sc.

za odborné garance Centra paliativní péče, z. ú.

 

Termín a registrace

Calendar icon

2. 10. 2019, 14:30 Hlavní sál Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

Information icon

Svou účast potvrďte do 10. 9. 2019

Program

15:00 Zahájení a úvodní slovo

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSC.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 
15:15 Paliativní péče v Evropě

Prof. Dr. med. Christoph Ostgathe
přednáška v angličtině
 
16:00 Výzvy pro paliativní péči v ČR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. 
 
16:30 Panelová diskuze

Prof. Dr. med. Christoph Ostgathe
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
prim. MUDr. Irena Závadová
 
17:15 Představení projektů Centra paliativní péče

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. 
17:30

Závěr

prostor pro neformální setkání, raut

Příchod účastníků od 14:15, recepce C2 Valdštejnského paláce. Vstup do budovy je možný jen na pozvánku a na základě předložení občanského průkazu.

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých fotografií v rámci fotodokumentace akce na internetových Senátu a Centra paliativní péče.

Přednášející

Prof Dr. med. Christoph Ostgathe

Prof Dr. med. Christoph Ostgathe

Prezident Evropské asociace paliativní péče a přednosta kliniky paliativní péče fakultní nemocnice Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg. Významná osobnost paliativní medicíny na mezinárodní úrovni. Publikoval řadu odborných článků a učebnic, vede výzkumný tým věnující se paliativní sedaci, etickým aspektům péče v závěru života a dalším tématům. Původním zaměřením anesteziolog, od roku 2010 profesor paliativní medicíny na historicky významné lékařské fakultě v Erlangen.
 

 

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Senátor Parlamentu České republiky a předseda senátního Výboru pro záležitosti Evropské Unie. Emeritní rektor Univerzity Karlovy, kde je také profesorem fyziologie na 2. lékařské fakultě. Je předsedou správní rady Centra paliativní péče a členem správní rady Fulbrightovy komise v ČR.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Dětský lékař, soudní znalec a vysokoškolský pedagog. Senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Člen sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Od roku 1997 zastává funkci primáře novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, vedoucí abmulance paliativní medicíny na Masarykově onkologickém ústavu, přední český odborník na paliativní péči. Absolvoval řadu zahraničních stáží v Evropě i USA, za významný přínos paliativní péči v ČR získal v roce 2017 ocenění Avast Foundation Award.

prim. MUDr. Irena Závadová

prim. MUDr. Irena Závadová

Primářka mobilního hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. V roce 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny.  V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. 

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.