Výzkumný projekt

Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?


Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je významně často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, které následně převáží do nemocnice k poslední, terminální hospitalizaci na lůžku akutní péče. Cílem projektu, který realizujeme v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Hlavního města Prahy (ZZSHMP), je zmapovat a kvantifikovat tento problém, popsat možné modely efektivního zapojení zdravotnické záchranné služby do péče o pacienty v závěru života a formulovat doporučení pro realizaci těchto modelů v praxi.

Co jsme o problému věděli

  • Subjektivně je ze strany zdravotnických zařízení, poskytujících paliativní péči, i ze strany zdravotnické záchranné služby, pociťován fakt, že ZZS je významně často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním.
  • Péče výjezdových skupin ZZS a akutní hospitalizace často nejsou pro umírajícího pacienta přiměřenou odezvou na jeho potřeby.
  • Výjezdy k těmto pacientům nejsou ze systémového hlediska optimálním využitím sil a prostředků ZZS.
  • Část výjezdů tohoto typu je uzavřena úmrtím na akutním lůžku za terminální hospitalizace, což je systémově nežádoucí jev.

Průběh terminální fáze onemocnění a i konec života mívá předvídatelný průběh, nicméně pacienti a mnohem častěji jejich pečující blízcí jsou konfrontováni s náhlými stavy, které jim působí pocit bezmoci. Zároveň celosvětové snižování dostupnosti lékařů primární péče včetně možnosti telefonické konzultace vede k častější aktivaci záchranné služby. Posádka se tak mnohdy ocitá v situaci, na kterou není připravována a může se cítit nepatřičně. Neznamená to ale, že by postupy přednemocniční neodkladné péče byly s tou paliativní v protikladu. Naopak mohou se dobře doplňovat.

MUDr. Tomáš Julák, lékař záchranky a anesteziolog, ve své atestační práci v oboru paliativní medicína (2019)

Mezinárodní online sympozium

V úterý 18. ledna proběhne mezinárodní online sympozium, jehož hlavní výzva zní: jak reagovat na potřeby pacientů na konci života, kteří mohou potřebovat akutní péči, ale přínos jejich přesunu do nemocnice může být omezený?
Sympozium proběhne online v čase 15:00 - 18:00 a nabídne odborníkům pracujícím na pomezí mezi záchrannou a paliativní péčí příležitost k výměně zkušeností a networkingu.

Co náš projekt zjistil nového

  • V Praze dojde ročně k asi 7.300 očekávatelným úmrtím (ÚZISem nově definovaný dataset z hlediska diagnózy a hospitalizační historie). K polovině z těchto očekávatelných úmrtí dojde za hospitalizace. Dvěma třetinám očekávaných úmrtí v pražské nemocnici předchází výjezd ZZS (2300 pacientů/rok).
  • Tito pacienti tvoří 1,9 % celkového počtu pacientů ZZS HMP, tedy asi šest denně.
  • Prozkoumání zahraniční literatury ukazuje, že propojení paliativní péče a přednemocniční neodkladné péče je i v řadě západních zemí velmi aktuální. Zároveň literatura v tuto chvíli nenabízí přímo přenositelný model péče o tyto pacienty.

Další kroky

  • V roce 2020 je možné definovat a případně pilotně ověřit opatření, jejichž cílem by bylo snížit počty terminálních hospitalizací prostřednictvím ZZS.
  • Jedná se o téma, které je vysoce aktuální na celoevropské úrovni a hledání vhodného modelu péče má potenciál významného dopadu na nadnárodní úrovni, stejně jako v dalších krajích ČR.


Autorem fotografie je Jaromír Chalabala, děkujeme za její poskytnutí.

Situační zpráva ke stažení

Situační zpráva - Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby
PDF / 448.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby
Partner
Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy
Realizace
začátek realizace 2019

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty